Hengelose wasbare luier proef afgerond

Op 1 januari begonnen 50 ouders met het testen van wasbare luiers. Na 100 dagen werd tijdens een bijeenkomst geëvalueerd en wat blijkt: tweederde van de luiertesters blijft wasbare luiers gebruiken, 14% fulltime en 53% parttime. Het bleek een goede test voor de gemeente Hengelo die alternatieven onderzoekt voor de luierberg. Andere conclusies van de gemeente en leverancier Kaatje Katoen: 67% van de deelnemers vindt dat wasbare luiers een betrouwbare vervanging zijn voor wegwerpluiers, maar het is wel wennen, de meeste deelnemers zijn 2 tot 3 weken bezig met het opstarten. Ook bleek dat ouders die geen begeleiding vroegen, afhaakten. Ouders gaven aan door wasbare luiers milieubewuster te leven.

Babyswipen in opkomst

Steeds meer jonge kinderen besteden meer tijd aan tablets en smartphones. Kinderen van een tot vier jaar spelen nu tweeënhalf keer zo lang op een tablet dan in 2012. Televisie is nog steeds het belangrijkste medium voor jonge kinderen: zo’n 46 minuten per dag. 51% van de ouders is van mening dat gewoon speelgoed beter is, 48% stelt dat kinderen beter iets anders kunnen doen dan het gebruik van media. Deze ontwikkeling stelt ouders voor lastige keuzes. Kinderen moeten begeleid worden in het gebruik van goede content van games, apps en YouTube filmpjes, ook zijn niet alle schermmedia voor kleine kinderen geschikt. Om dit te promoten reikt Mediawijzer.net de Media Ukkie Award uit voor de beste Nederlandse app voor peuters en kleuters.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut in opdracht van Mediawijzer

Workshop over hormoonverstorende stoffen in baby- en kinderproducten

Eind maart werd de workshop ‘zorgwekkende stoffen in de kinderbranche’ gehouden in Driebergen. De organisatie was in handen van WECF en IVAM in samenwerking met BabyBeGood.

Aanwezig waren deelnemers uit het MKB, brancheverenigingen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sascha Gabizon, directeur van het WECF (Women in Europe for a Common Future) opende de bijeenkomst met het alarmerende bericht dat nog steeds 25% van het onderzochte speelgoed weekmakers bevat. Daarna volgden presentaties van toxicologen van IVAM, door MODINT (branchevereniging voor textiel en tapijt) en BabyBeGood.
’s middags konden ondernemers hun vragen stellen. Volgens artikel 33 van REACH zijn ondernemers verplicht om binnen 35 dagen antwoord te geven op vragen van consumenten over zorgwekkende stoffen. Maar hoe ga je daar als ondernemer mee om? Kun je bijvoorbeeld de leverancier van je grondstoffen vertrouwen dat er geen schadelijke stoffen inzitten? Wanneer moet je laboratoriumtesten laten uitvoeren?

Een van de conclusies die getrokken werd is dat ondernemers de beste intenties hebben maar dat nog niet alle informatie over stoffen beschikbaar is. Het is dus lastig om hierover te communiceren. Wel zijn veel concrete ideeën en aanbevelingen aangedragen en konden (kleine) duurzame ondernemers kennis met elkaar delen. WECF en projectpartners organiseren een vervolgworkshop in oktober 2015.
De workshop maakt deel uit van het project: ‘Slimme oplossingen voor informatieverplichtingen REACH over zeer zorgwekkende stoffen (artikel 33), van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Webwinkels harder bestraft bij fouten retourzending

Naar aanleiding van een onderzoek door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben inmiddels veel mode webshops hun regels inzake retourzendingen aangepast. Gebleken is dat meer dan de helft van de onderzochte sites onjuiste of onvolledige informatie gaf over volledig terugbetalen. Van de onderzochte webwinkels bleek 85% de consumenten onjuist te informeren over de terugbetalingstermijn. Daarop zijn Thuiswinkel en Stichting Webshop Keurmerk door ACM aangesproken en is de gelegenheid gegeven om correcties door te voeren bij hun 600 leden. Webwinkels die geen goede voorlichting geven aan consumenten zullen van nu af aan strenger worden aangepakt; webwinkels kunnen een boete riskeren van maximaal 450.000 euro per overtreding.