Babyfoons: van audio naar video en plug & play

Artikel babyfoon

en de feiten over het stralingsgevaar

De ontwikkelingen van de techniek gaan soms razendsnel. Dat geldt ook voor babyfoons. In dit thema alles over de laatste mogelijkheden en ontwikkelingen. Maar ook aandacht voor andere belangrijke zaken: hoeveel straling geeft een babyfoon, hoeveel straling is er in huis en wat is het effect daarvan op mensen en kinderen?

Onlangs kwam op het journaal het onderwerp radon langs, ofwel straling.  We vroegen ons af of dit nu dezelfde straling is als de straling die  sommige babyfoons geven. Mariken Stolk, senior communicatieadviseur bij Milieu Centraal geeft antwoord op onze vragen.

 

Is radon hetzelfde als de straling van bijvoorbeeld babyfoons, computers en telefoons?

Mariken: ‘Straling door radon is niet hetzelfde als straling door babyfoons, computers of mobiele telefoons. De straling van radon is zogenaamde ioniserende straling. Dat is straling die veel energie bevat en daardoor gemakkelijk schade kan veroorzaken aan menselijke weefsels. Ioniserende straling wordt afgegeven door radioactieve stoffen, zoals radon. Radon is een natuurlijke bron van ioniserende straling. Het zit van nature in steen, en dus ook in alle bouwmaterialen die van steen zijn gemaakt (baksteen, beton). Radon komt daardoor in alle huizen voor. Dit is niet te vermijden.’

 

Hoe zit het dan met de straling van telefoons en babyfoons?

‘De straling door apparaten voor mobiele communicatie, zoals mobiele telefoons, DECT-telefoons, draadloos internet of babyfoons is niet-ioniserende straling. Deze straling heeft veel minder energie dan ioniserende straling. Andere vormen van niet-ioniserende straling zijn bijvoorbeeld de straling in de magnetron, van radio en tv of UV-straling van de zon. Ook alle elektrische apparaten die met de stekker in het stopcontact zitten geven een vorm van niet-ioniserende straling af’, aldus Mariken.

‘Niet-ioniserende straling bestaat uit zogenaamde elektromagnetische velden, die een bepaalde frequentie hebben. Hoe hoger de frequentie, hoe meer energie de straling bevat. Van de niet-ioniserende straling is UV-licht van de zon het meest energierijk. Straling van apparaten voor mobiele communicatie, zoals draadloos internet, mobieltjes of babyfoons, heeft een veel lagere frequentie. Velden afkomstig van elektrische apparaten met de stekker in het stopcontact hebben een nog lagere frequentie. Van al deze velden is dan ook niet onomstotelijk aangetoond dat ze tot gezondheidsschade leiden.’

 

Is er wat bekend over het effect van babyfoons en straling in de babykamer?

‘We worden omringd door steeds meer bronnen van dit soort straling. Vooral naar mobiele telefoons wordt vrij veel onderzoek gedaan, met name naar de langetermijneffecten van het gebruik ervan. Omdat mobiele telefoons dicht bij het hoofd worden gehouden, bestaan er limieten voor het vermogen waarmee een mobieltje maximaal mag werken. Dit om te voorkomen dat weefsel te veel opwarmt. Behalve opwarming van weefsel, zijn van mobieltjes vooralsnog geen andere gezondheidseffecten onomstotelijk vastgesteld. Voor babyfoons geldt dat de meeste systemen alleen velden uitzenden zodra het babytoestel wordt geactiveerd door de stem van de baby. Bovendien werken de meeste babyfoons met een relatief laag vermogen, lager dan van mobiele telefoons. De blootstelling aan velden van babyfoons is dus laag in vergelijking met bijvoorbeeld een mobiele telefoon.’

 

Hoe zit dat dan met DECT? 

‘Ook DECT-telefoons werken bij lagere vermogens dan mobiele telefoons, omdat ze net als babyfoons over een kortere afstand hoeven te werken. De handset zendt alleen velden uit tijdens het bellen, terwijl de basiscentrale ook als er niet wordt gebeld af en toe een signaal uitzendt met laag vermogen. Door het relatief lage vermogen waarmee DECT-telefoons werken, zijn de veldsterktes rond draagbare huistelefoons laag vergeleken met die rond mobiele telefoons.’

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *