Voor of tegen een internationale norm voor kinderwagens?

nen norm kinderwagens

Binnen de internationale context van ISO heeft Frankrijk een voorstel ingediend voor de oprichting van een projectcommissie voor het vervoer van kinderen op wielen (0-3 jaar): ISO/PC ‘Wheeled child conveyance’. Deze ISO commissie zal normen of technische specificaties ontwikkelen voor testmethodes en veiligheidseisen voor kinderwagens.

Op Europees niveau worden onder de CEN/TC 252 ‘Child use and care articles’ al normen voor kinderwagens gemaakt. Met een internationale projectcommissie wil men een nog breder internationaal draagvlak creëren. Hiervoor wil AFNOR nauw samenwerken met China in een gedeelde secretariaatsvoering.

NEN wil graag weten: bent u voor of tegen een internationale norm voor kinderwagens?

De beleidscommissie Consumentenzaken wil graag weten of u interesse heeft in de ontwikkeling van een International ISO standard of Technical Specification for Wheeled Child Conveyance. Wat is uw mening, heeft u adviezen en/of wilt u actief betrokken worden bij de ontwikkeling laat het dan voor 23 september a.s. in het Engels weten via: cz@nen.nl.

‘The demand for wheeled child conveyances depends firstly on the birth rate. The latter has been stagnating, even slightly decreasing, for several years in Europe but other countries have seen their birth rate increase, like China or Brazil. The industry is expanding internationally, new consumers in more and more countries request safer and better products whereas traditional users feel more and more concerned with safety issues where their children are concerned. Manufacturers are now international. Some of them have set up R&D centers in EU, USA, Japan, China and other countries, and retailers have a strong need for guarantees on the safe use of wheeled child conveyances. Furthermore, some countries have national regulations which cover these products.

Therefore, the development of an International standard or a technical specification is expected to have the long term beneficial effect of lowering the costs incurred by the diversity of national / regional provisions setting different obligations. The reduction of the risks which can result from using wheeled child conveyances is of particular importance as these products are used with and intended for young children. These children constitute a very vulnerable group within society, which justify a high level of protection.’

Wilt u meer informatie? Bel of mail dan met NEN Consultant Juliane Eykelhoff, tel. 0031-15-2690351, juliane.eykelhoff@nen.nl.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *