doodgeboren baby unicef

Per jaar worden wereldwijd 2 miljoen baby’s doodgeboren. En dit cijfer kan nog hoger uitvallen door de coronacrisis, dan komen er nog eens 200.000 levenloze baby’s ter wereld bij. UNICEF laat vandaag een rapport verschijnen met alle cijfers en de ingrijpende gevolgen.

Volgnes Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, is het krijgen van een levenloos kind een zeer traumatische gebeurtenis voor de ouders; een verlies waar ouders jarenlang mee kunnen worstelen. Met het rapport ‘A Neglected Tragedy; The Global Burden of Stillbirths’ wil UNICEF een taboe doorbreken, het laat voor de eerste keer zien om hoeveel doodgeboortes het gaat en hoe groot dit verborgen leed is.

Elke 16 seconden een doodgeboren baby

Om aan te geven hoe erg het is: elke 16 seconden wordt ergens op de wereld een baby dood geboren. En veel moeders hadden hun kind niet hoeven te verliezen als ze juiste zorg hadden gehad. We spreken van een doodgeboren kindje als er vanaf 28 weken zwangerschap geen teken van leven meer is in de baarmoeder. De meeste levenloos geboren baby’s (84 procent) worden geboren in landen met lage en middeninkomens, dit zijn landen in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië. Zie schema hieronder. Ongeveer 50 procent van de doodgeborenen in Afrikaanse sub-Sahara gebieden en Centraal en Zuid-Azië vindt plaats tijdens de bevalling. Ter vergelijk: dat is 6 procent in Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Verdere verslechtering door corona

Door de coronabesmettingen is de toegang tot de gezondheidszorg in veel landen verder verslechterd. UNICEF voorspelt dat het aantal doodgeboren kinderen in 117 landen met 11,1 procent kan stijgen. In 13 landen gaat het zelfs om een stijging van 20 procent.

Wat moet er volgens UNICEF gebeuren

De slechte kwaliteit van zorg tijdens de zwangerschap en de bevalling is één van de belangrijkste redenen dat er baby’s dood worden geboren. Er moet dus meer aandacht komen voor zwangere vrouwen, verloskunde en geïnvesteerd worden in medisch personeel en verloskundige zorg.

Grote gevolgen: psychisch en sociaal

Het verliezen van een kind heeft niet alleen psychische gevolgen, ook sociaal zijn de effecten groot. Vrouwen die een kind hebben verloren voelen zich na de gebeurtenis minder gewaardeerd en worden soms zelfs gestigmatiseerd en dan ligt een sociaal isolement en depressiviteit op de loer. Om deze redenen is het belangrijk om dit onderwerp uit te taboesfeer te halen, aldus Laszlo.

Hoe zit het in Nederland

Kijken we naar de cijfers van de afgelopen 20 jaar dan is er sprake van een afname van het aantal doodgeboren kinderen, maar het gaat langzaam. Van 2000 tot 2019 was de jaarlijkse afname van het aantal levenloos geborenen maar 2,3 procent. In Nederland is gelukkig wel sprake van een sterke daling van het aantal doodgeboren baby’s. In 2000 lag het cijfer redelijk hoog met 1000 levenloos geboren baby’s. Dit cijfer is gedaald naar 400 in 2019. Diverse beleidsmaatregelen, een betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen en meer aandacht voor een gezonde levensstijl van de zwangere vrouw, hebben gezorgd voor een sterke daling.

Dit onderzoek betreft een samenwerking tussen UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Wereldbankgroep en de Afdeling Bevolking van het Departement Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties.

doodgeboren baby overzicht wereld
afname doodgeboren babys wereld
afname doodgeboren babys per land