miskraam

Volgens gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC houden de 13 onverklaarbare doodgeboortes verband met placenta’s die door het coronavirus zijn aangetast. Dit is de conclusie van het Erasmus MC gepubliceerd in de Volkskrant.

Te weinig zuurstof en voedingsstoffen door aangetaste placenta

Gynaecologen van Erasmus MC kwamen begin van dit jaar tot de ontdekking dat 5 placenta’s van 36 vrouwen afwijkingen lieten zien. Deze vrouwen werden tijdens de eerste coronagolf besmet. De onderzoekers constateerden zware beschadigingen in de placenta’s en vonden afgestorven cellen, verharding en bepaalde immuuncellen in de placenta’s. Daardoor konden zuurstof en voedingsstoffen het ongeboren kindje moeilijk bereiken. Bij 4 van de 5 placenta’s werd ook het coronavirus aangetroffen.

Vooral tweede helft zwangerschap meer risico

Een deel van deze moeders had lichte klachten, sommige moeders wisten niet dat ze besmet zijn geweest met het coronavirus. Op de echo’s was niets te zien en dat maakt controle lastig.

Opvallend veel doodgeborenen in korte tijd

Het gaat volgens gynaecoloog Sam Schoenmakers van Erasmus MC om opvallend veel gevallen in een korte tijd. Volgens hem is er geen andere infectieziekte die in zo’n korte tijd tot zoveel sterfte bij ongeboren kinderen heeft geleid in de regio waar hij werkzaam is. Waarschijnlijk gaat het om de deltavariant die de infectie van de placenta veroorzaakt. Er zijn de afgelopen maanden ook meer opnames van zwangere vrouwen geweest op de IC vergeleken met vorig jaar.

Waren de babysterftes te voorkomen door vaccinatie?

Volgens Schoenmakers is dat niet met zekerheid te zeggen. Al is de kans dat je corona krijgt veel kleiner als je gevaccineerd bent, en daarmee ook de kans dat je deze infectie oploopt. De 13 getroffen vrouwen waren allemaal niet gevaccineerd. Hij dringt aan op meer onderzoek en bereid een publicatie voor in samenwerking met andere landen. Andere Nederlandse gynaecologen denken dat er niet te snel conclusies mogen worden getrokken. Het is namelijk onbekend hoe groot het probleem van deze afwijking is, en het is onbekend hoeveel vrouwen er besmet zijn geweest zonder dat de placenta afwijkingen liet zien. Er is meer representatief onderzoek nodig.

Advies aan zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren

Schoenmakers wijst op een Amerikaans onderzoek onder meer dan een miljoen bevallingen. Daaruit blijkt dat de kans op een doodgeboren baby twee keer zo groot is als een vrouw besmet raakt met corona vergeleken een onbesmette aanstaande moeder. Schoenmakers is een voorstander van vaccinatie voor zwangeren. ‘Zwangere vrouwen kunnen heel ziek worden van corona, een vaccinatie helpt voorkomen dat je in het ziekenhuis terecht komt als je met corona besmet raakt en dat je de zwangerschap beter doorloopt’ aldus Schoenmakers. Ook de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en het RIVM roepen zwangeren op om zich te laten vaccineren.

Bron: Nu.nl, Volkskrant, NOS, AmazingErasmusmc

Meer lezen over een miskraam
Meer lezen over premature baby