eerste berichten babymarkt corona

Hoe gaat het in de babymarkt in Corona crisistijd? Herman Jurrius heeft namens de VBKV, Vereniging van het Baby- en Kleutervak, een telefonisch onderzoek gedaan naar de marktsituatie in de babymarkt onder haar leden. Dit zijn de eerste berichten:

Verkoop is redelijk op peil gebleven

Tot ieders grote verbazing zijn de sales in Nederland  goed op peil gebleven. Natuurlijk, er waren enkele winkels dicht maar het omzet verlies daar werd (soms meer dan) gecompenseerd door een stijgende online omzet. De meeste ondervraagden bleven stabiel in omzet, maar sommigen konden zelfs nog wat plussen in de eerste maanden. Slechts enkele leden kregen te maken met (forse) dalingen. Uiteraard lag het omzetverloop in de landen om ons heen wat lastiger vanwege de vele gesloten winkels aldaar. Maar al met al was er zeker geen sprake van paniek. De verwachtingen zijn, gegeven de omstandigheden best optimistisch te noemen. Het gedaalde consumentenvertrouwen baart wel enige zorgen. Men houdt rekening met lichtere dalingen, maar de stemming is best positief.

Hoe zit het met de betalingstermijnen

Na aanvankelijke oprispingen met enkele grote leveranciers, die eenzijdig betalingstermijnen oprekten, bleek na protesten en wat heen en weer gekibbel, de soep niet zo heet gegeten te worden als hij werd opgediend. Er is hier en daar nog een enkel probleem, maar verreweg de meeste leden zijn in goed overleg met hun klanten. Ook hier dus geen panieksituaties of onoverkomelijke wrevel. Diverse leden hebben zelfs uit zichzelf financieel zwakkere klanten verlengingen aangeboden, welk gebaar uiteraard ten zeerste op prijs werd gesteld.

Status van personeel

Het personeel kon goed aan het werk blijven. Slechts bij enkele leden zijn er mensen ontslagen of contracten niet meer verlengd.

Gebruik maken van overheidsregelingen

Door de stabiele marktsituatie heeft ook bijna niemand gebruik gemaakt van de steunmaatregelen. Slechts enkelen konden er niet omheen om bij de Overheid aan te kloppen.

Aanvoer van producten en grondstoffen

De meeste leden kregen te maken met vertragingen in de leveringen. Maar niet dramatisch. Er was ook geluk bij een ongeluk. De meesten hadden al grotere aantallen in huis gehaald vanwege het Chinees Nieuwjaar (door ervaring wijs geworden), en daardoor bleven de gevolgen voor de bedrijfsvoering vanwege de Corona-vertragingen overzienbaar en tot op zekere hoogte beheersbaar. Magazijnen raakten dus niet volledig leeg.  Op dit moment lijken de containers weer volop naar Nederland te komen en is de aanvoer min of meer ‘onder controle’. Om die reden zijn de meesten ook niet op zoek gegaan naar andere leveranciers, dat is ook niet een proces wat je zomaar even op gang brengt.

Nabije toekomst

Het blijft koffiedik kijken. Door het verrassende, stabiele eerste kwartaal is men positief gestemd, maar men houdt wel rekening met wat dalingen. Er wordt ook met een zekere spanning uitgekeken naar de beslissing van Kind + Jugend. Het is een lastige overweging; als het doorgaat is de vraag: komen de klanten wel? Voor veel leden zal het een opluchting zijn indien de beurs een dezer dagen met het besluit zou komen: dat geeft dan zekerheid en er kan met de voorbereidingen worden begonnen.

Meer persoonlijke reacties

In het komende juninummer van BabyWereld zullen meer persoonlijke reacties te lezen zijn van retailers, fabrikanten en distributeurs.

Bron: VBKV