geboortecijfers europa

Hoe staat het met de geboortecijfers in Europa? Eurostat heeft dit voorjaar een rapport uitgebracht met de laatste statistieken van de Europese Unie.  In 2016 zagen 5.148 miljoen baby’s in de Europese Unie het levenslicht, dat is een kleine stijging ten opzichte van 2015 toen er 5.103 miljoen baby’s werden geboren.

Gemiddelde leeftijd eerste kind is 29 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop Europese vrouwen hun eerste kind krijgen is 29 jaar. Per land zijn er natuurlijk verschillen: In Bulgarije zijn moeders het jongste, daar krijgen moeders op gemiddeld 26 jarige leeftijd hun eerste kind. In Italië wonen de oudste moeders.

Tienermoeders en oudste moeders

Van het totaal aantal geboortes is 5% toe te wijzen aan tienermoeders (jonger dan 20 jaar) terwijl 3% van de geboortes afkomstig is van moeders boven de 40 jaar. Koploper qua tienermoeders is Roemenië gevolgd door Bulgarije, Hongarije, Slovakije, Litouwen, United Kingdom en Letland.
De minste tienermoeders geboortes komen voor in Slovenië, Italië, Nederland, Denemarken, Zweden en Luxemburg.
In welke landen krijgen vrouwen op oudere leeftijd hun eerste kind? Dat is Italië (31 jaar), gevolgd door Spanje (30,8), Luxemburg (30,5), Griekenland (30,3) en Ierland (30,1).

geboortecijfers nederland en eu

Gemiddeld aantal kinderen per Europese vrouw

Gemiddeld krijgen vrouwen in Europa 1,6 kinderen. Ook hier zijn verschillen per land, zo ligt het gemiddeld aantal kinderen in Spanje en Italië het laagste met 1,34, en in Frankrijk en Zweden het hoogste met respectievelijk 1,92 en 1,85 kinderen.

Eerste, tweede en volgend kind

Van het totaal aantal geboortes is meer dan 80% toe te wijzen aan een eerste en tweede kind, 12,2% aan een derde kind en 5,9% aan een vierde of volgende kind.

geboortecijfers nederland en eu

Waar krijgen vrouwen het meeste kinderen?

Landen waar vrouwen vier of meer kinderen krijgen zijn: Finland gevolgd door Ierland, United Kingdom, Slovakije, Roemenië en België.

En hoe doet Nederland het in de statistieken?

In 2016 werden 78.092 kinderen eerste kinderen geboren, te verdelen als volgt: 1,8% door moeders onder de 20 jaar, 52,2% door moeders tussen 20 en 29 jaar, 43,9% door moeders tussen de 30 en 39 jaar, en 2,2% door moeders boven de 40 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland kinderen krijgen is 29,8 jaar.
In totaal werden er in 2016 172.520 kinderen geboren. 45,3% betreft het eerste kind,36,7% het tweede kind, 13,0% een derde kind, 5,1% een vierde en volgend kindje.

geboortecijfersBron: Eurostat, newsrelease 2018