geboortecijfers

Er lijkt een einde gekomen te zijn aan de kleine geboortegolf, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden in januari, februari en maart van dit jaar ongeveer evenveel baby’s geboren als in de jaren voor corona. De maand april toonde een negatieve trend. Er werden 12.800 baby’s geboren vergeleken met 13.500 in de jaren voor corona.

Daling geboortecijfers in 2022

In totaal werden in het eerste kwartaal van dit jaar 53.090 kinderen geboren, een daling vergeleken met het eerste kwartaal van 2021 toen er bijna 57.000 kinderen werden geboren. In totaal werden vorig jaar 179.000 kinderen geboren, een stijging van ongeveer 6 procent vergeleken met 2020.

Verklaring hoge geboortecijfers in 2021

De hoge geboortecijfers in 2021 zijn volgens socioloog Tanja Traag van het CBS te verklaren door de lockdowns. Als stellen een wens hadden om aan een gezin te beginnen maar nog twijfelden, vonden ze het toch een goed moment om aan kinderen te beginnen. Ze spreekt van ‘geluksgeboortes’. Want door het vele thuiswerken werd er meer tijd samen doorgebracht en vonden stellen een betere balans tussen werken en privé. Dat er juist in coronajaren meer kinderen werden geboren komt volgens haar omdat door de steun van de overheid weinig bedrijven failliet zijn gegaan.

Verklaring daling geboortecijfers in 2022

Dat er nu weer minder baby’s worden geboren komt volgens Traag door de onzekerheid over de financiële positie van stellen, de problemen in de huizenmarkt en het minder thuiswerken. Daardoor wordt het krijgen van kinderen weer uitgesteld. Het is volgens Traag niet duidelijk of deze trend verder doorzet. Voor de komende maanden verwacht ze overigens dat er meer baby’s geboren zullen worden. Maar dit komt vooral omdat de meeste geboortes in juli en augustus plaatsvinden.

Oude regel om wel of geen kinderen te willen krijgen

Theo Engelen, Hoogleraar historische demografie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, meldt in het AD dat het logisch is dat er nu minder kinderen worden geboren. Het gaat volgens hem om een oude regel dat bij een slechte economische situatie de neiging om kinderen te willen krijgen, minder wordt. Dat juist in coronatijd de geboortecijfers zijn gestegen is opvallend en gaat tegen deze oude regel in. Volgens hem komt dat mogelijk door contactbeperkende maatregelen waardoor Nederlanders zich meer zijn gaan richten op hun partners en hun gezin, stelt Engelen.

Lees meer nieuwsberichten