euro peristat geboortecijfers

Uit het vierde verslag van Euro Peristat die de sterfte rond de geboorte vergelijkt blijkt dat Nederland een middenmoter is. Bij dit onderzoek (gebaseerd op cijfers uit 2015) zijn diverse Europese landen en regio’s betrokken. Het onderzoek is uitgevoerd door het Franse Inserm. Voor Nederland zijn voornamelijk cijfers gebruikt van Perined.

Onderzoek door Euro Peristat naar sterftecijfers baby’s

Voor het onderzoek zijn baby’s in kaart gebracht die na een zwangerschap van 22 weken of meer worden geboren. Volgens Euro Peristat zijn de internationale cijfers het beste te vergelijken als er gekeken wordt naar de foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschap en de neonatale sterfte vanaf 24 weken. Daarmee worden verschillen in registratie en het beleid gecompenseerd

Nederland van 15e naar 11e plaats

De perinatale sterfte (24-28 weken) in Nederland was in 2015 4,2 per duizend geboortes. Vergeleken met de cijfers van 2010 betekent dit een daling van 20%. Daarmee klimt Nederland van de 15e naar een 11e plaats. Het aantal sterfgevallen van levendgeborenen (neonataal) vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte, daalde tussen 2004 en 2015 met 28,6%. In 2015 was dit 2,0 per duizend geboortes en in 2004 2,8 per duizend geboortes. Daarmee staat Nederland in het midden van de statistieken.
Het sterkst daalde de foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschap: met 32,5%; van 4,3 in 2004 naar 2,2 per duizend geboortes. Daarmee hoort Nederland tot de Europese top.

Betere samenwerking tussen beroepsgroepen

Al met al kan gezegd worden dat de cijfers zijn verbeterd. Dit komt door grotere inzet en intensievere samenwerking tussen beroepsgroepen zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen. Ook het aantal rokende zwangere vrouwen is gedaald, er zijn minder tienerzwangerschappen en er is een kleine daling van vroeggeboortes en meerlingzwangerschappen. Aldus Prof.dr. Jan Nijhuis, emeritus hoofd Obstetrie en Gynaecologie van het Maastricht UMC, voorzitter van de Nederlandse Peristat-Stuurgroep en lid van het internationale wetenschappelijke comité van Euro-Peristat.

Door meer integrale zorg met behoud van ons Nederlands verloskundige systeem is er veel bereikt. Maar de verbeteringen moeten worden doorgezet. Terugdringen van risicofactoren en borgen van de toegankelijkheid van zorg blijft een aandachtspunt. Evenals het terugdringen van vroeggeboorte, laag geboortegewicht en roken.

Bron: Euro-Peristat 2018.

geboortecijfers peristat