Er lijkt maar geen einde te komen aan de jarenlange discussie over geboortezorg in Nederland. Verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden worden het maar niet eens. Daarom wil minister Schippers van Volksgezondheid met de betrokken partijen om de tafel gaan zitten want het babysterftecijfer moet omlaag. In het nieuwe zorgmodel moeten verloskundigen vanaf het begin goed samenwerken met gynaecologen in het ziekenhuis. Voor deze geboortezorgteams wordt een budget toegewezen en mag zelf worden bepaald hoe dit wordt verdeeld over verloskundige zorg, zorg door gynaecologen en kraamzorg. Op dit moment worden zwangere vrouwen door een verloskundige begeleid en als er sprake is van een verhoogd risico wordt er doorverwezen naar het ziekenhuis. Een doorverwijzing betekent ook: dubbele declaraties.

Het KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) heeft de nieuwe zorgstandaard van tafel geveegd. Ook werd het vertrouwen opgezegd in het bestuur van het College Perinatale Zorg. Vrouwenorganisaties zoals het fonds Clara Wichmann en het KNOV, zijn bang dat vrouwen te snel naar het ziekenhuis worden doorverwezen voor de bevalling en onnodige medische ingrepen.