Soms komen consumenten wel heel origineel uit de hoek met een klacht. Na de geboorte van een dochter bij een gezin in Heemskerk zet moeder per ongeluk de ontvanger van een Alecto DVM 80 babyfoon op de houtkachel, goed in het zicht. Geen probleem totdat haar man de kachel aanstak. Na 120 minuten sprong vader op en zag te laat dat de ontvanger een vreemde vorm had gekregen, maar, wonder o wonder, de ontvanger werkte nog wel! De moeder besloot de stoute schoenen aan te trekken en beschreef deze hilarische gebeurtenis in een mailtje, snapte dat dit niet onder garantie viel maar vroeg zich af of er ook zoiets als een sukkelgarantie bestond. Hesdo kon hier hartelijk om lachen en vatte dit sportief op. Het gezin ontving kosteloos vervanging van gesmolten onderdelen!