geboortecijfers 2021

Goed nieuws voor onze branche: in de eerste negen maanden van 2021 zijn 6,8 duizend meer baby’s geboren dan in het jaar ervoor. Het CBS denkt dat het aantal geboorten in 2021 zelfs op 180.000 uitkomt. Dit aantal is sinds 2011 niet meer bereikt.

Vooral dertigers krijgen nu meer baby’s

Er is dus een einde gekomen aan de dalende trend sinds 2000. De toename van het aantal geboren baby’s is vooral bij dertigers te zien. In 2020 werden per duizend vrouwen van 30 tot 35 jaar 127 kinderen geboren, voor dit jaar worden 135 baby’s verwacht. Daarnaast kregen ook vrouwen van 25 tot 30 jaar meer kinderen in 2021. Opvallend omdat sinds 2010 het aantal geboorten bij vrouwen in deze leeftijdsgroep juist was afgenomen. Alleen bij vrouwen jonger dan 25 zet de dalende trend om kinderen te krijgen door.
Het CBS berekent dat er per duizend vrouwen van 15 tot 50 jaar 22 eerste kinderen worden geboren, dat zijn er 2 meer dan vorig jaar. Bij vrouwen tussen de 30 en 35 jaar nam het aantal eerstelingen toe. Maar ook werden er meer tweede en derde kindjes geboren. De toename is het grootst onder het aantal geboren derde kindjes.

Geboortecijfers afgelopen jaren

2007 181.336
2010 184.397
2015 170.510
2020 168.681
2021 179.800 (verwacht)

Geboortecijfers in Europa

Hoe doet Nederland het vergeleken met de rest van Europa? Van een paar landen zijn alleen de cijfers tot en met augustus bekend. In de meeste Europese landen werden ongeveer evenveel of juist minder kinderen geboren. Alleen Finland en Nederland laten een positieve trend zien. Finland liet ook vorig jaar al een groei in geboorten zien. In de meeste Europese landen is zelfs sprake van een sterke daling, denk aan Spanje en Frankrijk.

Bron: CBS
Lees ook: update bevolking en geboortecijfers 2020

geboortecijfers cbs
geboortecijfers cbs 15-50 jaar
geboortecijfers europa 2021