kraamzorg nederland financiele problemen

Bo Geboortezorg, de brancheorganisatie voor de Kraamzorg, luidt de alarmklok en meldt dat de meeste kraamzorgorganisaties de afgelopen jaren met verlies hebben gedraaid. Voor het onderzoek zijn boekjaren 2016 en 2017 van vijftien in grootte verschillende organisaties onderzocht. Daarnaast is het eigen vermogen van de organisaties gedaald.

Verwachting cijfers nog slechter

De verwachting is dat de resultaten voor 2018 en 2019 nog slechter zullen zijn. Er is geen ruimte meer voor innovaties op het gebied van ICT en medewerkers krijgen flexibele arbeidscontracten aangeboden. De oorzaken liggen met name in de door verzekeraars gehanteerde tarieven.

Bron: Kraamsupport