kunstbaarmoeder

De ontwikkeling van een kunstbaarmoeder is in een stroomversnelling gekomen. Een speciaal team, waaraan artsen, ingenieurs en industrieel ontwerpers meewerken, hebben namelijk een subsidie ontvangen van 2,9 miljoen. Naar verwacht zal in 2024 de eerste, te vroeg geboren baby in een kunstbaarmoeder verder kunnen groeien.

Groei premature baby verlengen

De doelstelling is om met een kunstbaarmoeder vroeg geboren baby’s door de kritische periode van 24 tot 28 weken te helpen. Baby’s die in deze periode geboren worden hebben een kleine overlevingskans. Ongeveer de helft sterft bij 24 weken zwangerschap. En de baby’s die het wel overleven kampen vaak hun leven lang met aandoeningen waaronder hersenschade, oogproblemen en problemen met de ademhaling. ‘Als het lukt om de groei van de baby’s in de kunstbaarmoeder te verlengen tot 28 weken dan loopt de kans om te sterven terug naar 15%’, meldde gynaecoloog Guid Oei en neonatoloog Hendrik Niemarkt van het MMC al eerder in de media.

Navolging Amerikaans project

Het project is ontstaan in navolging op een Amerikaans project in het Children’s Hospital in Philadelphia waarbij te vroeg geboren lammetjes zich in een warme plastic zak met vruchtwater nog wel vier weken ontwikkelden. Een prototype werd ontwikkeld door het Maxima Medisch Centrum in samenwerking met Next Nature Network, en was te zien tijdens de Dutch Design Week. De zwevende rode ballonnen waren een artist impression, de definitieve uitvoering van de nieuwe baarmoeder is nog niet bekend. Zeker is dat baby’s vrij moeten kunnen dobberen zonder invloed van licht, geluid of aanraking, omdat dat in de natuur ook zo werkt.

kunstbaarmoeder philadelphia

Hoe werkt een kunstbaarmoeder

Als de kunstbaarmoeder gereed is, is het de bedoeling dat kindjes na de vaginale geboorte direct de kunstbaarmoeder inzwemmen, dus zonder contact met de buitenlucht. De baby wordt dan aangesloten op een kunstlong en kunstnieren en het vruchtwater heeft dezelfde temperatuur als in de baarmoeder.

Vervolg van het onderzoek

De komende jaren staan in teken van verder onderzoek waaronder het testen op 3D geprinte foetuspoppen met geprinte organen en beenderen en een werkende bloedsomloop. Een kritisch moment zal het moment van geboorte zijn, meldt Oei, en de aansluiting van de navelstreng op de placenta van de kunstbaarmoeder, een handeling die in twee minuten moet zijn verricht.
In eerste instantie gaat het om kindjes tot 28 weken, meldt Oei, in de toekomst zal worden gekeken of ook kindjes die na 28 weken worden geboren met een kunstplacenta verder kunnen groeien. Vanwege het geringe aantal baarmoeders bij de start van het project, zullen voorlopig alleen urgente gevallen kunnen worden geholpen.

Kunstbaarmoeder Guid Oei

Hoever gaan met een kunstbaarmoeder

In plaats van in een couveuse liggen met veel slangetje, dobbert een baby straks heerlijk verder in warm vruchtwater. Dat is een enorme verbetering. Natuurlijk rijst de vraag hoever we met deze nieuwe technieken moeten gaan. Er is gewoon nog weinig bekend over de lichamelijke en emotionele effecten op kinderen op langere termijn. Is een natuurlijke baarmoeder wel vervangbaar?

In Amerika geven ze aan dat de kunstbaarmoeder in een donkere omgeving moet liggen, met zo weinig mogelijk prikkels. Ouders zouden via infrarood camera’s en echo’s de groei van hun kind goed kunnen volgen. Voor een goede groei kunnen onderzoekers ook de hartslag en het ruisen van het bloed van de moeder aan de baby laten horen. Baby’s jonger dan 23 weken zijn niet geschikt voor deze behandeling, ze zijn nog niet voldoende ontwikkeld om ze uit hun natuurlijke omgeving te halen en te klein om aan apparaten te verbinden.
Oei geeft aan er zeker ook gekeken zal worden naar het hechtingsproces tussen moeder en kind. Wat hoort en ziet een foetus precies? Het is de bedoeling dat deze baby’s straks ook signalen van de moeder krijgt zoals stem, hartslag en het ruizen van het bloed.

Bron: Maxima Medisch Centrum
Foto lammetjes: Nature Communications