bevalling inleiden

Kinderen die zijn ingeleid bij de bevalling lopen meer kans op gezondheidsproblemen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC/ Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) dat vandaag werd gepubliceerd in British Medical Journal open.

Ingeleide kinderen lopen meer kans op verwondingen

Kinderen die zijn ingeleid bij een bevalling lopen meer kans op verwondingen. Denk aan een gebroken arm en het vaker aan de beademing moeten liggen. Op lange termijn blijkt verder dat kinderen die zijn ingeleid bij een bevalling vaker moeten worden opgenomen in het ziekenhuis voor de behandeling van ademhalingsstoornissen en infecties. Als vrouwen worden ingeleid bij de bevalling blijkt dat ze vaker moeten worden ingeknipt. Gaat het om een eerste bevalling dan vindt ook vaker een spoedkeizersnede plaats.

Steeds vaker gekozen voor opgewekte bevalling

De Nederlandse onderzoekers werken nauw samen met een universiteit in Australië. Hier vond het onderzoek plaats onder leiding van professor Hannah Dahlen van Western Sydney University en epidemioloog dr. Lilian Peters van Amsterdam UMC/AVAG. Er werd een groep van 475.000 jonge en gezonde vrouwen gevolgd, tussen de 20 en 35 jaar oud, waarvan 70.000 vrouwen (15 procent) een inleiding kregen zonder medische reden. Voor het onderzoek werd data gebruikt van 2001 tot 2017. Uit dit onderzoek blijkt dat er steeds vaker gekozen wordt voor het opwekken van de bevalling. In 2018 kreeg 45 procent van de nieuwe moeders in Australië een inleiding, in 2008 was dit nog 25 procent.

Wereldwijd toename inleiding bevallingen

Wereldwijd is er in landen met een hoog inkomen een toename te zien van het aantal bevallingen dat wordt opgewekt bij een zwangerschap van 37 en 38 weken. Volgens dr. Lilian Peters zijn juist de laatste weken enorm belangrijk voor de neurologische en gezondheidsontwikkeling van kinderen. Als er geen medische indicatie is, dan zou een baby niet eerder geboren mogen worden. Ze vindt de toename van het aantal ingrepen bij de zwangerschap en de bevalling zorgwekkend.

Inleidingen bevallingen in Nederland ook gestegen

Kijken we naar Nederland dan zijn de cijfers van Peristat als volgt: in 2008 werd 15 procent ingeleid vanaf 37 weken zwangerschap, in 2010: 20 procent en in 2021 steeg het aantal inleidingen naar 25 procent. Daarbij gaat het om een zwangerschap vanaf 37 weken en het betreft een eenling maar het is niet bekend of er sprake was van een medische reden. Volgens Hoogleraar Verloskundige Wetenschap bij Amsterdam UMC AVAG Ank de Jonge laat deze studie zien dat het altijd belangrijk is de voor- en  nadelen van het opwekken van een bevalling goed af te wegen.

Medische noodzaak voor kiezen van inleiding bevalling

Bij het inleiden van een bevalling gaat het vaak om een medische noodzaak zoals een hoge bloeddruk of diabetes van de moeder. Het kan ook zijn dat er een ander belangrijk gezondheidsprobleem een rol speelt waarbij moeder en kind gevaar lopen. Het onderzoek sluit aan bij de opvattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie die het afraadt om een bevalling in te leiden zonder medische indicatie voor 41 weken zwangerschap. Al in 2016 verscheen een wetenschappelijk artikel in de Lancet dat het opwekken van de bevalling soms te vaak en te snel wordt ingezet.

Bron: VUMC.nl

Meer lezen over inleiden bevalling op BabyWiki