sterftecijfers perined

Uit een persbericht van Perined blijkt dat er weer reden tot zorg is omtrent de geboortezorg. Het perinatale sterftecijfer (7,9 per 1000 geboren baby’s) is vergelijkbaar met dat in 2017. Maar er zijn wel 38 meer baby’s gestorven dan het jaar ervoor.

Afvlakking en stagnatie in de geboortezorg

Het leek een tijd goed te gaan met de daling van het baby sterftecijfer tussen de jaren 2000 en 2016. In 2000 overleden nog 1600 baby’s, dat cijfer daalde naar 1000 baby’s in 2009 tot 735 in 2015. In 2016 werd de laagste meting verricht ooit in Nederland met 700 baby’s. Nu wordt gesproken van een afvlakking en stagnatie. Betrokken zorgorganisaties denken dat het vooral in preventie aan zwangere vrouwen moet worden gezocht: minder roken en minder overgewicht leidt tot minder vroeggeboortes en baby’s met een licht gewicht. Anderzijds kan het veelvuldig sluiten van verloskundeafdelingen in ziekenhuizen als mogelijke oorzaak van de stijging van het babysterftecijfer worden aangewezen.

Geboortezorg kan nog beter

Perined geeft aan dat er grote stappen in de geboortezorg zijn gezet, maar ‘we blijven werken aan verbetering’ meldt het persbericht. Jaren geleden was er sprake van een minder goede samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen in ziekenhuizen. Inmiddels is de samenwerking verbeterd; er is een gezamenlijke zorgstandaard in de geboortezorg ontwikkeld, er is een 20 weken echo ingevoerd, er worden minder tweelingen na IVF geboren en er is betere zorg voor pasgeboren kinderen. Perinatale Audits geven aan dat er nog verbeterpunten zijn zoals een nog betere communicatie, documentatie en kennis. Ook ontbreekt een systeem waarbij digitale gegevens kunnen worden uitgewisseld, dat zou volgens deskundigen zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd.

Nederland middenmoter qua babysterftecijfer

Deze uitleg is volgens de politiek niet voldoende. De SP heeft inmiddels vragen gesteld aan minister Bruins van Medische Zorg. In 2004 had Nederland nog het hoogste babysterftecijfer van vijftien EU landen. In 2015 klom Nederland naar een elfde plek. Dat is nog steeds de middenmoot, er zijn andere landen die het beter doen zoals Scandinavische landen maar ook landen waarvan je het niet zou verwachten zoals Slovenië en Tsjechië. Qua provincie stierven in Groningen de meeste baby’s, gevolgd door Limburg en Flevoland. Friesland en Overijssel hadden het laagste sterftecijfer.

Thuisbevallingen

In 2018 zag 12,9 procent van alle geboren baby’s via een thuisbevalling het levenslicht. In 2008 beviel 23 procent van de moeders nog thuis.