Jaarlijks viert de NEN in oktober World Standards Day. Op deze dag wordt stil gestaan bij de maatschappelijke bijdrage die normalisatie oplevert en bij iedereen die hierbij wereldwijd is betrokken.  Denk aan producenten, fabrikanten, consumenten, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen, MKB’ers en multinationals. Dit jaar is het thema klimaat en klimaatverandering.

Er treden deze dag drie topsprekers op:

Reinier van den Berg is weerman, schrijver en ambassadeur met veel kennis van klimaatverandering. Ook Marius Smit zal spreken, hij is oprichter van Plastic Whale en ‘s werelds eerste professionele plastic visser. Tot slot zal Diederik Samson optreden, hij is voorzitter van de sectortafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord.

Wanneer en waar

Wanneer: vrijdag 12 oktober 2018
Waar: Fokker Terminal in Den Haag
Tijd: inloop lunch van 12.00 tot 13.00 uur
Middagprogramma van 13.00 tot 16.30 uur.

Deelname is gratis. Aanmelden kan via de site van de NEN.