nieuwe norm voor speelgoed

De norm voor speelgoed is in november 2019 vernieuwd en geharmoniseerd. Dat betekent dat fabrikanten die aan deze normen (NEN-EN 71-3:2019) voldoen, ook voldoen aan de veiligheidseisen met betrekking tot fysische, chemische en ontvlambaarheidsgevaren. Door geharmoniseerde normen kunnen fabrikanten die aan deze normen voldoen de bekende CE markering op hun speelgoed aanbrengen.

Veel metalen in verf en kleurstoffen van speelgoed

Om speelgoed een mooi uiterlijk te geven worden ze gekleurd met verf of kleurstoffen. En juist in deze verven en stoffen kunnen metalen zitten. De nieuwe norm gaat in op de benodigde veiligheidseisen en testen mochten deze stoffen in aanraking komen met de mond of de huid. Er zijn ook strengere eisen ten aanzien van de toegestane hoeveelheid chroom. De nieuwe norm is sinds 15 oktober 2019 van kracht en vervangt daarmee de ouder norm uit 2013.

Bron: nen.nl