onduidelijkheid werknemers lockdown

De verlenging van de lockdown tot 9 februari en sluiting van niet essentiële winkels zorgt voor verwarring bij veel werknemers, daarom zijn er nu afspraken gemaakt tussen vakbonden en werkgevers in de detailhandel.

Andere taken voor werknemers door coronacrisis

Van veel werknemers wordt tijdens de crisis verwacht dat ze heel andere taken uitvoeren. Dit varieert van schoonmaken, het afleveren van bestellingen bij klanten tot een stuk webcare.

Mag je als werknemer werk weigeren?

Door de coronacrisis is er soms onvoldoende werk. In hoeverre mag je als werkgever aan werknemers vragen ander werk te doen? Ook werknemers vragen zich af in hoeverre ze ander werk mogen doen dan waarvoor ze aangenomen zijn. Het arbeidsrecht zegt daar het volgende over: als werkgever heb je instructierecht, dus mag je werknemers aanwijzingen en instructies geven over bepaalde werkzaamheden. In verband met de huidige coronacrisis is het toegestaan werknemers te vragen ander werk te doen. Wel moeten deze werkzaamheden zijn die in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevraagd. ‘Het is een bizarre situatie voor zowel werkgevers als werknemers maar partijen komen er met wederzijds begrip altijd uit’, meldt een woordvoerder van INretail. Weigert een werknemer de opgedragen werkzaamheden, dan mag een werkgever sancties opleggen zoals looninhouding en in het ergste geval ontslag.

Werkgevers gaan soms over grenzen heen

Steeds meer ondernemers bedenken creatieve oplossingen, maar volgens Linda Vermeulen van FNV Handel zijn er wel grenzen. ‘Niet iedereen heeft zin om met een stofzuiger door de stad te rijden in de eigen auto.’ Ook Jacqueline Twerde van CNV Vakmensen ziet ondernemers over de grens gaan, zoals de verplichting een paar weken vakantie op te nemen, dit is niet zomaar toegestaan.

2 verplichte vakantiedagen per jaar

In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat werkgevers voor dit en het afgelopen jaar maximaal 2 vakantiedagen per jaar verplicht mogen aanwijzen. Ook mogen ze personeel alleen inzetten voor andere taken als dat in redelijkheid mag worden gevraagd. Vakantiedagen die al geboekt zijn mogen niet meer worden teruggeboekt. Verder krijgen medewerkers nog maar 50% uitbetaald van eventuele min-uren die zijn ontstaan omdat een werkgever onvoldoende werk heeft.

Bron: Telegraaf, Gooi & Eemlander