burn out ouders

Uit een door Université catholique de Louvain gepresenteerd onderzoek blijkt dat ouders in rijke, westerse landen met een individualistische cultuur het meest worden getroffen door een burn-out. Ons buurland België zit zelfs in top 3 van zwaar getroffen landen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Afrikaanse landen waar vaak een heel dorp betrokken is bij de opvoeding van kinderen.

Burn-out verschilt van land tot land

Voor dit onderzoek onderzochten Isabelle Roskam en Moïra Mikolajczak 42 landen, 17.500 ouders waarvan 71 procent moeders. Zij constateerden dat parentale burn-out van land tot land grote verschillen vertoont. Er is sprake van een parentale burn-out als een ouder wordt blootgesteld aan bovenmatige stress. Als gevolg hiervan raken ouders uitgeput en zijn ze niet de ouder die ze willen zijn voor hun kinderen. Het onderzoek werd verricht voor de coronaperiode.

Mentale en fysieke uitputting bij ouders

Vooral ouders in westerse landen met een individualistische cultuur worden het meest getroffen door mentale en fysieke uitputting, blijkt uit onderzoek. Opvallend is dat in België maar liefst 8,2 procent van de ouders een parentale burn-out krijgt. In Nederland ligt dit cijfer een stuk lager en gaat het om 2,2 procent van de ouders. Andere landen met andere hoge scoringspercentages zijn: Canada, USA, Frankrijk en Polen.

Veranderd ouderschap

De laatste decennia is het ouderschap ingrijpend veranderd. Ouders zijn veel meer betrokken bij het opgroeien en opvoeding van hun kind, zijn hier intensiever mee bezig, maar ouders zijn ook over-beschermend, meer prestatiegericht en perfectionistisch geworden. We moeten het begrip ouderlijke burn-out in deze tijdgeest zien, melden de onderzoekers. Verder blijkt uit onderzoek dat culturele factoren zwaarder wegen dan socio-economische factoren. In arme landen worden meestal meer kinderen geboren en is er een dorp collectief betrokken bij de opvoeding van kinderen. Daarmee hebben ouders het idee er niet alleen voor te staan.

Schadelijke gevolgen parentale burn-out

De gevolgen voor een parentale burn-out zijn volgens onderzoekers behoorlijk schadelijk. Ze kampen soms met zelfmoordgedachten, vluchtgedrag en depressies. Dat is niet zo verwonderlijk volgens de onderzoekers, want als ouder kun je geen afstand kan doen van je rol als ouder of even ziekteverlof opnemen. Ook zoeken ouders vaak naar andere manieren om te ontsnappen aan hun rol als ouder bijvoorbeeld door te veel alcohol te nuttigen.

Gevolgen burn-out op biologisch niveau

Op biologisch niveau is gebleken dat ouders met een burn-out last krijgen van een ontregeling van de hypthalamus-hypofyse-bijnier. Deze houdt waarschijnlijk verband met verschillende lichamelijke klachten, slaapstoornissen en mogelijk ook kindgericht geweld. Dit zijn volgens de onderzoekers causale effecten. Het is namelijk waarneembaar dat bij een behandeling van de burn-out met gerichte psychologische interventie, de gedachten aan zelfmoord, vluchten, ouderlijk geweld en verwaarlozing evenredig afnemen. Juist in deze periode van gezondheidscrisis raken families verder geïsoleerd en worden banden met sociale relaties doorgesneden. Roskam pleit er daarom voor dat ouders elkaar meer zouden moeten bijstaan en hoe belangrijk het is om het beeld van de perfecte ouder minder na te streven.

Ouders zijn ook maar mensen

De onderzoekers schreven een boek: Ouders zijn ook maar mensen. Veel ouders leggen de lat hoog, waardoor ze steeds opnieuw het gevoel hebben te falen. Dan ligt een parental burn-out op de loer. De onderzoekers leggen in het boek uit wat parental burn-out is, hoe je tijdig symptomen herkent en hoe je je veerkracht kunt terugvinden.

Bron: uclouvain.be
Lees meer nieuwsberichten
Lees meer over postnatale depressie