Uit recent vonnis blijkt dat Philips het auteursrecht heeft op de Avent flessenwarmer (op de markt sinds 2015) en daarmee maakt Hesdo met de Alecto flessenwarmer (sinds 2016 op de markt) inbreuk op de Avent flessenwarmer van Philips. Het wordt Hesdo verboden om de Alecto flessenwarmer in alle lidstaten van de EU te verhandelen, produceren, adverteren, verkopen en distribueren.

Inbreuk op auteursrecht door Hesdo

Hesdo maakt met de flessenwarmer van Alecto inbreuk op de flessenwarmer van Philips Avent, oordeelt de rechter. Er zijn veel ontwerpelementen met een persoonlijk stempel van de maker. Hesdo voerde aan dat veel van de ontwerpelementen van de Philips Avent flessenwarmer terug te vinden zijn in eerder op de markt gebrachte modellen. Maar de rechter oordeelt dat de Philips Avent een eigen intellectuele schepping is die niet alleen hoeft te bestaan uit originele elementen. Dat is een keuzevrijheid van de ontwerper en de mogelijkheid om te variëren. De Philips Avent flessenwarmer is daarom een werk in de zin van de Auteurswet.

Verschillen flessenwarmers van ondergeschikte aard

Volgens de rechter is er inbreuk gemaakt op de Philips Avent flessenwarmer. De verschillen tussen beide flessenwarmers zijn van ondergeschikte aard en hebben nauwelijks invloed op het totaalbeeld. Hesdo stelde dat hun Alecto is voortgekomen uit de Moulinex blender, maar dat acht de rechter zeer onwaarschijnlijk.

Lees meer nieuwsberichten

philips avent hesdo alecto flessenwarmer