snoo smart sleeper - babywereld

Een baby die veel huilt kan ouders tot wanhoop drijven. Pedagogen van SEIN (Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde) en de Universiteit van Amsterdam (UVA), onderzochten hoe ouders hun huilende baby het beste kunnen troosten.

Combinatie van inbakeren, geluid en beweging helpt baby’s troosten

Een combinatie van inbakeren, geluid en beweging, blijkt te werken als troostrespons voor huilbaby’s jonger dan 6 maanden. Zo’n combinatie biedt de Snoo Smart Sleeper, een bedje ontworpen door kinderarts Harvey Karp. De wetenschappers stelden vast dat het bedje net zo goed troost als de ouders. Er is inmiddels een kleinschalig onderzoek gestart waarbij het slimme bedje bij ouders thuis wordt geplaatst. De resultaten ervan zijn veelbelovend: baby’s en ouders slapen aanzienlijk beter en ook het huilen neemt beduidend af. De onderzoekers wijzen erop dat het slimme bedje een hulpmiddel is en geen vervanging voor troostende ouders.

Babybedje Snoo Smart Sleeper

Het onderzoekteam SEIN (expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde) benadrukt dat Karp op geen enkele wijze betrokken was bij het onderzoek. Bedje Snoo is te koop op happiestbaby.com van oprichter Karp voor 1295 dollar.

Ook babydragen werkt troostend

Naar aanleiding van dit onderzoek vroeg BabyWereld aan dr. Roos Rodenburg, verbonden aan de Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen, in hoeverre er gekeken is naar andere producten zoals een draagdoek of -zak. Haar antwoord luidt: ‘We verwijzen in ons artikel ook naar eerder onderzoek dat is gedaan naar dragen (Esposito et al., 2013) waaruit blijkt dat dragen een troostrespons blijkt op te wekken. Wij wilden echter onderzoeken of baby’s een troostrespons hebben in reactie op inbakeren, geluid en beweging, zowel door de ouder als door het slimme bedje omdat we wilden weten of geluid en beweging überhaupt zo’n troostrespons oproepen. Het bedje is dan voor iedere baby een betrouwbare conditie, voor iedere baby hetzelfde. Als we zowel bij de ouder als met het bedje zo’n troostrespons zouden vinden, dan heeft dat ook betekenis voor mogelijk slapen, ook in relatie tot hoe uitgeput ouders zijn. Dus het betekent niet dat je voorbij moet gaan aan de goede effecten van dragen, dat moeten ouders vooral blijven doen. Een mogelijke implicatie is dat ouders ‘s nachts dan ook een baby vriendelijk alternatief hebben terwijl ze zelf naast hun kindje kunnen slapen. Het een sluit het ander dus niet uit.’

snoo smart sleeper