doula

In de jaren 80 deed het begrip doula zijn intrede. Een doula is een ervaren vrouw waarop zwangere en barende vrouwen een beroep kunnen doen. Het is iemand die de aanstaande moeder fysiek, emotioneel en mentaal begeleidt. Eigenlijk zoals het heel vroeger ging. Doula’s werken op zelfstandige basis, worden ingeschakeld door de ouders zelf en helpen bij zowel een bevalling thuis als in het ziekenhuis. Maar nu liggen doula’s onder vuur.

Bemoeizuchtig en geen medische ervaring

Zwangere vrouwen bouwen tijdens de zwangerschap een vertrouwensband op met een doula. Doula’s blijven de hele bevalling bij de bevallende vrouw en zorgen voor support als vrouwen tegen de bevalling opzien, als er geen partner is of als deze er niet bij kan zijn. Ze bewaakt ook de wensen van een zwangere vrouw.
Maar doula’s worden steeds meer betiteld als bemoeizuchtig zonder medische ervaring. Ze willen inspraak als er medische ingrepen nodig zijn en dit komt de zorgverlening aan bevallende vrouwen niet ten goede, aldus professionele zorgverleners. En dat leidt soms tot pittige discussies tijdens de bevalling thuis en in verloskamers. Hier zitten barende vrouwen en hun partners natuurlijk niet op te wachten. Een enquête onder 111 verloskundigenpraktijken door Nieuwsuur toont aan dat de meeste verloskundigen een doula eerder als een last dan een hulp zien. De uitkomsten van deze enquête wordt ook door beroepsorganisaties van verloskundigen en gynaecologen onderschreven.

Doula’s voorzien wel in behoefte van zwangeren

Maar doula’s voorzien wel in een behoefte die er blijkbaar is onder zwangere vrouwen. Het gaat om emotionele begeleiding die de bestaande zorgverlening niet (voldoende) kan bieden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel vrouwen niet tevreden zijn over het verloop van de bevalling. Moeders zijn bang voor de pijn, mogelijke complicaties en zijn bang om de controle te verliezen. Gynaecologen en verloskundigen willen graag meer zorg en aandacht geven, maar door een gebrek aan tijd en onderbezetting is dat niet mogelijk.

Uitgebreide kraamzorg in plaats van doula

Daarom heeft het Maastricht UMC en de Academie Verloskunde in Maastricht besloten onderzoek te doen naar continue kraamzorg voor de bevallende vrouw. Kraamverzorgenden begeleiden de vrouwen al in een vroeg stadium, hebben een opleiding gehad, zijn getraind om noodsituaties te herkennen en snel te kunnen handelen.

Met deze resultaten, die begin 2021 bekend zullen zijn, hoopt het Maastricht UMC aan te tonen dat een uitbreiding van kraamzorg standaard moet worden opgenomen. Het Maastricht UMC deed zelf eerder al onderzoek naar de begeleiding en uit dit onderzoek blijkt dat 70 procent van de vrouwen geen emotionele begeleiding ontvangt. Doula’s zijn niet goedkoop, hun tarieven variëren van 500 tot 2000 euro per bevalling en dat is niet voor iedereen weggelegd. Kraamzorg is voor de bevallende moeder over het algemeen gratis.

Bron: Nieuwsuur, Maastricht UMC

Meer lezen over bevalling op BabyWiki