Kinderen onder de zes jaar slikken soms kleine voorwerpen in, zoals knikkers, knopen en muntjes. Meestal verlaten deze voorwerpen via natuurlijke weg het lichaam. Maar bij sommige voorwerpen leiden tot beschadiging van de ingewanden met soms dodelijke afloop.

Ingeslikte munten, speelgoed, sieraden en batterijen

In 1995 ging het in de Verenigde Staten om 22.000 kinderen die daarvoor de Eerste Hulp van het Ziekenhuis bezochten, maar in 2015 is dat aantal gestegen tot 43.000, dat is een stijging van 4,4% in twee decennia. In de meeste gevallen ging het om ingeslikte munten, gevolgd door speelgoed, sieraden en batterijen. Tussen 1995 en 2015 was er een grote toename te zien van het aantal ingeslikte knoopbatterijen (van horloges, afstandsbedieningen en elektronisch speelgoed. Juist deze batterijen kunnen ernstig letsel veroorzaken aan de gevoelige ingewanden.

Sneller naar ziekenhuis en meer voorwerpen in huis

De grote stijging in de VS wordt toegewezen aan het feit dat ouders eerder naar het ziekenhuis gaan als hun kind een vreemd voorwerp heeft ingeslikt, maar ook dat deze voorwerpen in grotere getale in huis, op scholen en andere plekken waar kinderen zijn, zijn te vinden. Vooral kleine glimmende voorwerpen zijn voor kinderen extra aantrekkelijk om in de mond te stoppen.

Bron: Pediatrics.

Lees ook: Eet geen batterij en braak liever op je zij, column van Brecht Daams