thuisbevalling

Het kiezen voor een thuisbevalling is in Nederland een belangrijk en uniek gegeven en onderscheidt ons land van anderen waar vrouwen veel vaker in het ziekenhuis bevallen. Minister Kuipers wil integrale bekostiging (IB) invoeren en daarmee komt de vrije keuze van zwangere vrouwen voor een thuisbevalling onder druk te staan.

Wat is integrale bekostiging?

Nu sluiten verloskundigen zelf nog contracten met zorgverzekeraars. Bij Integrale bekostiging in het kort IB, dient er een integrale geboortezorg organisatie te worden opgericht, de IGO. Hierin zitten een verloskundige, een ziekenhuis, gynaecoloog en soms ook de kraamzorg. Het is de IGO die de zorg moet gaan declareren. De verloskundige, het ziekenhuis en de gynaecoloog moeten dan onderling afspreken wie welk deel van de vergoeding krijgt. Een heel ander vergoedingsstelsel dus. Verloskundigen trekken aan de bel, ze zijn bang voor een monopoliepositie van de ziekenhuizen en vrezen dat dit het einde van de thuisbevalling zal zijn.

Het effect voor de zwangere vrouw

Waarom is een integrale bekostiging nodig? Dit komt omdat de kosten voor de geboortezorg beter moeten worden beheerst. Maar de invoering van de IB heeft grote gevolgen. Verloskundigen kunnen niet meer zelfstandig declareren en er zijn volgens de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, ook nadelen voor de bevallende vrouw. Zwangere vrouwen zullen door deze maatregel straks veel minder keuzevrijheid hebben en kunnen naar een bepaald ziekenhuis worden verwezen. Dit betekent een grotere kans op medisch ingrijpen en minder persoonlijke begeleiding van de zwangere vrouw.

Vragen in de Tweede Kamer over thuisbevalling en IB

De Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over het te nemen besluit van minister Kuipers. Er is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met integrale bekostiging, maar het merendeel van de regio’s werkte hier niet aan mee. De KNOV vindt het vreemd dat er een besluit wordt ingevoerd als een meerderheid daar niet achter staat.

Om hoeveel bevallingen gaat het per jaar?

In Nederland werken 3.940 verloskundigen in de wijk of in het ziekenhuis. 90 procent van alle zwangere vrouwen start bij de eerstelijnsverloskundige in de buurt. Bijna 25.000 zwangere vrouwen zijn in 2020 thuis bevallen, dat is 14,6 procent. In 2020 vonden er 161.699 bevallingen in Nederland plaats. Verloskundigen bieden medische zorg maar zorgen ook voor ondersteuning en begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en nazorg. Uit onderzoek blijkt dat als er een verloskundige of een klein team van verloskundigen een zwangere vrouw begeleidt, er minder kans is op interventies. Ook is de wens voor pijnstilling minder groot en zijn de ervaringen beter. Dit zorgt weer voor een mindere belasting van het ziekenhuis.

Foto: Lukk geboortefotografie, Bron: KNOV
Bekijk meer nieuwsberichten

thuisbevalling