nen toelichting norm kinderkleding koorden

Er zijn strenge Europese normen voor het maken van veilige kinderkleding voor kinderen tot 14 jaar. Kleding mag bijvoorbeeld niet brandgevaarlijk zijn, maar er worden ook eisen gesteld aan de lengte van koorden en de kwaliteit van ritssluitingen. Een te lang koord of verkeerde treksluiting kan het risico op een ongeval vergroten, denk maar aan het risico dat kinderen lopen als ze met een koord achter een glijbaan of draaitoestel blijven hangen. Of aan baby’s die verstrikt kunnen raken in de koordjes van een shirtje of jasje. Dit soort ongevallen kunnen leiden tot ernstige verwondingen of zelfs verstikking.

Eisen voor koorden en sluitingen van kinderkleding

De eisen die gesteld worden aan koorden en sluitingen van kinderkleding zijn terug te vinden in de Europese norm EN 14682 uit 2014. Als kleding niet aan deze norm voldoet, wordt deze uit de handel gehaald. Ook riskeert de fabrikant of importeur een boete.

Aanvulling norm kinderkleding

Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met het toepassen van deze norm. Maar mode verandert en er komen steeds nieuwe kledinguitvoeringen op de markt. De afgelopen jaren is gebleken is dat de kinderkledingnorm niet altijd even duidelijk was voor alle fabrikanten en importeurs. Daarom is er nu een nieuwe richtlijn opgesteld door een Europese werkgroep. Deze luidt: ‘Vraag en antwoord’ formaat: NPR-CEN/TR 17376:2019 ‘Textiel – Veiligheid van kinderkleding – Richtlijn voor het gebruik van EN 14682:2014 Koorden en treksluitingen van kinderkleding – Specificaties’.
In deze richtlijn wordt dieper ingegaan op dit onderwerp en zijn antwoorden te lezen over veelgestelde vragen over koorden en sluitingen van kinderkleding. Er worden ook voorbeelden getoond die door de kledingindustrie zelf zijn ingebracht.

Kinderkleding laten zien zoals deze wordt bedoeld

De aanvulling op de richtlijn is direct ook een oproep naar fabrikanten en distributeurs om kleding zowel online als in print af te beelden zoals deze qua dragen wordt bedoeld. Door styling of het toevoegen van accessoires kan namelijk een verkeerd beeld worden gegeven. Kinderen kunnen deze voorbeelden volgen waardoor er zelfs als de kleding voldoet aan de normen, gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Voor meer informatie zie nen.nl, contactpersoon Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.
Wilt u meepraten met de normcommissie Textiel en Kleding, neem dan contact op met de NEN.

foto: Z8