vbkv

In de algemene ledenvergadering van de Vereniging van het Baby- en Kleutervak (VBKV) zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Dit zijn: Marina Bekker van b-boo, Yvonne Lievens van Mattel en Jeroen Kuiper van Bugaboo. Jeroen Kuiper van Bugaboo is benoemd tot voorzitter van de VBKV.

 VBKV wordt bredere brancheorganisatie

Het nieuwe bestuur heeft gelijk een beknopt verkiezingsprogramma gepresenteerd. De VBKV zal worden worden uitgebouwd naar een veel bredere branche organisatie. Niet alleen technische ontwikkelingen zullen worden bijgehouden, maar er zal ook worden gekeken naar veiligheidsaangelegenheden, marktontwikkelingen en kennisdeling. Netwerken en servicegerichte bijeenkomsten moeten het gevoel van eenheid versterken. Men wil het centrale geluid van de sector weergeven. Nieuwe leden zullen worden geworven. Ook zal de belangstelling voor een eventuele beurs opnieuw worden geïnventariseerd. Het bestuur beoogt te gaan werken met deelcommissies die de aangedragen activiteiten oppakken. Leden zijn in de gelegenheid hun wensen naar voren te brengen. Tijdens de algemene ledenvergadering er alvast uitvoerig over het programma en aanvullende wensen gediscussieerd.

Nieuwe beleidslijnen in najaar

Het bestuur gaat de voorstellen verder uitwerken en presenteert in het najaar de nieuwe beleidslijnen voor 2018 en verder. Hiervoor zal een nieuwe ledenvergadering worden belegd. Het bestuur hoopt dat zoveel mogelijk leden zich actief zullen gaan inzetten.