Op 27 maart a.s. wordt een GRATIS workshop gehouden voor ondernemers uit de babybranche in Atropia in Zeist over zorgwekkende stoffen in baby- en kinderbranche. Tevens zoekt IVAM en WECF (Women in Europe for a Common Future) bedrijven die mee willen werken aan een interview. Dit kan volledig anoniem.

Workshop zorgwekkende stoffen in babymarkt en kindermarkt

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan IVAM en WECF een project toegekend: Slimme oplossingen voor informatieverplichtingen REACH over zeer zorgwekkende en schadelijke stoffen (artikel 33). Onderdeel van dit project is een aantal interviews met bedrijven over de problemen en de oplossingen die zij bedacht hebben om aan deze informatieverplichting te kunnen voldoen en een workshop om ervaringen uit te wisselen. Hiervoor zullen maximaal 20 MKB bedrijven worden geïnterviewd uit het duurzame en traditionele segment.

Het project is een pilot om ideeën te ontwikkelen om een betere invulling te geven aan artikel 33 van de REACH verordening. Doel is suggesties te ontwikkelen, waarmee bedrijven die te maken hebben met art 33:

  1. Binnen de keten naar de consument toe beter kunnen communiceren over zeer ernstige zorgstoffen
  2. Afdoende informatie kunnen vinden en ontvangen over toegepaste vervangers   van SVHC in relatie tot mogelijke gezondheidsrisico’s voor baby’s en kinderen.

Datum workshop: 27 maart a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Aanmelden voor de workshop en de interviews kan via chantal.vandenbossche@wecf.eu