geboortecijfers corona

Onlangs werden de geboortecijfers bekend gemaakt van het CBS. Het blijkt dat er in februari van dit jaar 13.448 baby’s zijn geboren, in februari 2020 was dat 12.866, dat betekent een stijging van 582 baby’s ofwel  5 procent meer kinderen. We hebben dus te maken met een kleine geboortegolf als gevolg van corona, en deze trend zal zich naar verwachting doorzetten naar de komende maanden. Bij de geboortecijfers moet wel een kleine kanttekening worden gemaakt omdat februari vorig jaar een dag meer telde door het schrikkeljaar. Ook telde december vorig jaar een paar weken waarin minder kinderen werden geboren, aldus het CBS.

Meer thuiswerken, minder spanning, meer baby’s

De kleine geboortegolf komt omdat mensen meer thuiswerken en dat betekent dat zorg en werk wat makkelijker kunnen worden gecombineerd. Ouders blijken door het thuiswerken meer ontspannen te zijn en daardoor wat makkelijker in verwachting te raken. Ook is er sprake van een inhaaleffect, vrouwen die de kinderwens hebben uitgesteld, raken alsnog zwanger.

In Nederland stijgen de geboortecijfers, in Spanje, Italië en Frankrijk dalen ze

Dat we in Nederland te maken hebben met een stijging van geboortes is opvallend. In veel andere landen heeft de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande onzekerheid juist geleid tot een daling van het aantal zwangerschappen en bevallingen. Vooral de zuidelijke Europese landen zoals Spanje, Italië en ook Frankrijk hebben te maken met dalende geboortecijfers. In Spanje is sprake van 20 procent minder geboortes in december en januari, in Frankrijk daalden de cijfers in december met 7 procent en in januari zelfs met 14 procent. In Spanje en Italië was al sprake van een afname, nu wordt deze trend sneller doorgezet. Demografen geven aan dat ouders hier waarschijnlijk meer last hebben van de crisis dan bij ons. In Nederland ervaren mensen de crisis door alle economische maatregelen blijkbaar niet zo heftig dat ze de kinderwens uitstellen.

Algemene bevolkingsprognose 2020 tot 2070

In 2010 werden er in Nederland nog meer dan 180.000 kinderen geboren, na 2017 ligt het geboortecijfer onder de 170.000 en namen de cijfers verder af. De gemiddelde leeftijd van vrouwen steeg naar 30 jaar in 2019. Het CBS verwacht nog een inhaalslag, omdat vrouwen die hun kinderwens uitstellen, alsnog in verwachting raken. Dit zal ook tot een verdere stijging van de geboortecijfers leiden maar is nog niet direct in de cijfers terug te zien.

In de Bevolkingsprognose van het CBS wordt verwacht dat het kindertal vanaf generatie 1988 uitkomt op 1,70. Dat komt erop neer dat vrouwen die nu begin 30 zijn, minder kinderen zullen krijgen dan in een eerdere bevolkingsprognose werd verwacht. Vrouwen die achterin de 30 jaar zijn zullen naar verwachting gemiddeld 1,81 kind krijgen.

Bron: CBS

geboortecijfers cbs voorjaar 2021
geboortecijfers europa cbs voorjaar 2021