zwangerschap corona

Wel of geen prik halen als je zwanger bent? Dat is voor veel zwangere vrouwen een moeilijke keuze. Veel zwangeren twijfelen over ze zich moeten laten vaccineren tegen de mogelijke gevolgen van een besmetting. Om meer uitleg te geven en eventuele twijfels weg te nemen gaan steeds meer verloskundigen op verzoek deze prikken zetten.

Desinformatie over coronaprik

De meest genoemde redenen over het niet nemen van een coronaprik is vaak gebaseerd op desinformatie, aldus het KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Zwangere vrouwen denken dat ze er onvruchtbaar van kunnen worden of dat het hun ongeboren baby kan komen te overlijden. Er zijn echter genoeg wetenschappelijke onderzoeken bekend die dit weerleggen. De vaccins hebben geen effecten op de vruchtbaarheid en ook de ongeboren baby ondervindt geen schade. Verloskundigen zijn voorstanders van een prik omdat bewezen is dat de kans om te worden besmet kleiner wordt als je bent gevaccineerd. Ook is bewezen dat zwangere vrouwen minder ziek worden als ze zijn besmet met corona.

Zorgen over zwangeren die niet zijn gevaccineerd

Veel verloskundigen maken zich ernstig zorgen over zwangere vrouwen die ziek worden als ze zijn besmet door het coronavirus. De zwangere vrouwen die op de intensive care terecht komen als gevolg van de Deltavariant blijken niet of niet voldoende te zijn gevaccineerd.

Geregistreerde gevallen van zwangeren en corona

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) meldt dat er tot 7 december 2021 9620 gevallen bekend zijn van zwangeren die corona hebben opgelopen. Daarvan is aangetoond dat van de 8500 gevallen 778 vrouwen in een ziekenhuis zijn opgenomen tijdens de zwangerschap. 70 vrouwen werden na de zwangerschap opgenomen. Er kwamen 110 vrouwen op de intensive care terecht en 78 op een speciale zorgafdeling voor zwangeren. Bij 290 gevallen dreigde de baby te vroeg te worden geboren. Veel baby’s werden te vroeg geboren en 110 vrouwen kregen een miskraam. Uit onderzoek van het Erasmus MC is gebleken dat het coronavirus kan leiden tot ontstekingen in de placenta met vroeggeboorte en zelfs een doodgeboren kind tot gevolg. De effecten en gevolgen van het omikronvirus zijn nog niet goed in kaart gebracht.

Meer uitleg over zwangerschap en vaccineren via webinar

Om meer uitleg te geven aan zwangere vrouwen zijn er informatiekaarten ontwikkeld, ook in verschillende talen. Dat is nodig want het blijkt dat vooral niet-Nederlands sprekende zwangere vrouwen angstig zijn om zich te laten vaccineren. Nog niet alle verloskundigenpraktijken beschikken over coronavaccins, maar dat zal hopelijk snel wijzigen.

Nieuw: webinar over zwangerschap in coronatijd

Als je zwanger bent of wilt worden in coronatijd, kun je veel vragen hebben. Hier is tijdens het spreekuur met verloskundigen en gynaecologen niet altijd genoeg tijd voor. Nieuwe initiatieven zoals webinars zijn daarom welkom. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis startte deze week met een communicatiecampagne en een webinar waar veel vrouwen zich voor inschreven om informatie te krijgen over vaccineren en zwangerschap.