babykleding

Net als in voorgaande jaren werd in 2021 de meeste babykleding nieuw gekocht. Maar er is ook een levendige handel in tweedehands babykleding. Dit blijkt uit het continue onderzoek de WIJ Monitor van WIJ Special Media, waarbij ruim 2000 vrouwen die circa 8 maanden zwanger zijn het onderzoek ingevuld hebben.

Heel veel nieuwe babykleding

Circa negen op de tien (89%) ondervraagde zwangere vrouwen koopt nieuwe babykleding. Dit percentage is vergelijkbaar met dat uit eerdere metingen. Bijna de helft (47%) van deze zwangeren heeft ook al nieuwe babykleding cadeau gekregen van familie en/of vrienden. Babykleding wordt ook volop doorgegeven en doorverkocht. Ruim een derde (37%) heeft tweedehands babykleding gekregen en één op de vijf koopt (ook) tweedehands kleding. Logisch, want baby’s groeien snel en vooral de kleinste maten passen maar kort. Babykleding kan daardoor prima een tweede of derde ronde mee. Daarnaast gebruiken veel ouders (35%) voor een volgend kind ook de (genderneutrale) kleding van hun eerste kind. Opvallend: zwangeren met een hogere opleiding en/of hoger inkomen kopen vaker tweedehands kleding dan lager opgeleiden. Ook krijgen zij vaker babykleding – zowel nieuw als tweedehands – van vrienden en familie.

Waar wordt babykleding geshopt?

Het oriënteren voor aankoop gebeurt vooral in fysieke winkels (80%), maar het aandeel online oriëntatie stijgt ook. Vier op de tien vrouwen kijkt (ook) rond op social media, een derde zoekt via Google en 12% oriënteert zich op nieuwsbrieven van verschillende merken en winkels. Opvallend is dat ook 20% zich laat inspireren door familie en vrienden. En dat vrouwen die voor het eerst zwanger zijn vaker naar advertenties in tijdschriften en folders kijken dan vrouwen die een volgend kind krijgen.

Babykleding shoppen online en of offline?

Het daadwerkelijk aanschaffen gebeurt – net als in voorgaande metingen – door de meeste vrouwen (58%) zowel online áls in fysieke winkels. Bij de vorige meting waren fysieke winkels vaker dicht vanwege de coronamaatregelen. Dus het is te verklaren dat het aantal vrouwen dat alleen fysiek koopt weer is gestegen (naar 34%). Slechts 8% van de zwangeren koopt alleen maar online, dit betreft vooral zwangeren die al een of meerdere kinderen hebben.

Hoeveel wordt er uitgegeven aan babykleding?

Het gemiddeld bestede bedrag aan het eind van de zwangerschap ligt op € 210 voor nieuwe en op € 66 voor tweedehands babykleding. Logischerwijs geven vrouwen die voor het eerst zwanger zijn meer uit dan degenen die al een kind hebben. Lager opgeleide vrouwen geven meer uit aan nieuwe kleding dan hoger opgeleide zwangeren. Die op hun beurt vaker tweedehands babykleding kopen én krijgen.

babykleding nieuw of tweedehands

Bekijk meer artikelen over de babymarkt

Bron: Wij Monitor, Wij Special Media
Foto: musli, Mrs Jansen