vbkv opgeheven

De Vereniging Baby en Kleutervak (VBKV) houdt op te bestaan. Dit heeft de ledenkring in een Algemene Ledenvergadering begin maart jl. zo bepaald. De formele stopzetting is eind maart a.s. daarna zal de vereniging worden opgeheven en ontmanteld.

Vereniging Baby en Kleutervak stopt na 56 jaar

VBKV kent een lange staat van dienst. Leden waren producenten en importeurs van baby spullen voor kinderen van 0-4 jaar. Opgericht in 1965 beijverde zij zich voor het centraliseren van het versnipperde aanbod van huisshows. Een gezamenlijke ‘Bebiebeurs’ zag het levenslicht. VBKV gedroeg zich niet als branche organisatie. Haar doel was voornamelijk het organiseren van de beurs. Daarvoor werden de bedrijven ook lid. Door de verenigingsstructuur konden de deelnamekosten laag gehouden worden. Bedrijven die geen lid wilden worden maar toch mee wilden exposeren, werden gastlid. Maar uiteraard lagen de deelnamekosten voor deze gastleden veel hoger.

Stuk geschiedenis

Er was een editie in september en de tweede presentatie was de zogenaamde Bebie Wintershow in februari. De beurs kende diverse locaties. De september editie vond in het begin vaak plaats in de Expohal in Hilversum. Later verhuisde men naar de Brabanthallen in Den Bosch. De Winter beurs was in de beginjaren in Hoevelaken maar verhuisde op enig moment naar de Amerikahal in Apeldoorn. Een gangbare naam die vroeger veel gebruikt werd voor het event was de ‘Hardwarenbeurs’.
VBKV was medio jaren ‘90 de initiatiefnemer van de ‘Product Van Het Jaar Verkiezing’, de voorloper van de huidige Baby Innovation Awards. Medio jaren 2000 vond VBKV de organisatie te complex worden en ging vakblad Babywereld alleen verder met dit event. Vandaag de dag is de uitreiking van de Awards een vaste waarde in de sector.
Rond 2006 werd besloten de voorjaarsbeurs stop te zetten wegens gebrek aan belangstelling. Het volledige accent kwam toen te liggen op de september editie. Bij die gelegenheid kreeg het event ook een andere naam: de beurs ging voortaan als Pink & Blue Kids Trade Fair door het leven. Door de economische crisis in 2008 en latere jaren, en door de toenemende presentatiemogelijkheden via internet en sociale media en de concurrentie van de Kind + Jugend in Keulen, nam de belangstelling voor de beursdeelname na 2008 in snel tempo af. Telde de beurs begin 2000 nog 7000 m2 netto, in 2014 was daar nog maar een schamele 700 m2 van over.

Aansluiting bij Europese organisaties

Eind 2014 werd besloten de beurs niet meer te organiseren en de vereniging ‘om te bouwen’ naar branche organisatie. Meer aandacht voor marktontwikkelingen, techniek, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid etc. Dat ging met wisselend succes. Er werd onder andere aansluiting gezocht bij de Europese organisatie van landelijke baby-organisaties, de ENPC (European Nursery Products Confederation) in Brussel. Daar kon dicht bij het vuur meegepraat worden over normeringen en wetgeving.

Onvoldoende draagvlak

De belangstelling voor de activiteiten van VBKV namen de laatste jaren gestaag af. Een poging om het beursgebeuren nieuw leven in te blazen strandde. Ook slaagde de vereniging er niet meer in voldoende draagvlak op bestuurlijk terrein te vinden. Op het laatst kwamen er geen nieuwe bestuurskandidaten meer naar voren. Om de actieve leden niet met lege handen achter te laten is contact gezocht met Modint, de brancheorganisatie voor onder andere mode en textiel. Een aantal leden zal de overstap maken naar deze organisatie om op de hoogte te blijven van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, recycling etc.

Wij danken al onze relaties en bekenden voor de plezierige jaren die we met elkaar hebben mogen beleven. De club heeft het al met al 56 jaar volgehouden, op zich niet onverdienstelijk. U was daar een wezenlijk onderdeel van. Dingen komen en dingen gaan, zo leert de ervaring. Voor VBKV is het nu de tijd van gaan. De vereniging heeft in zijn tijdsgewricht een belangrijke functie vervuld in het organiseren van de babybeurs en daar kijken we tevreden op terug. Nu zijn er andere structuren aan het ontstaan. En daar horen wellicht andere samenwerkingsverbanden bij. De tijd zal het leren.

Namens het VBKV secretariaat, Herman Jurrius, secretaris/voorzitter
Reacties svp sturen aan [email protected]

vbkv herman jurrius