geboortecijfers

Tot de jaren 80 liep de aantallen geboortes parallel aan die van het de koopbereidheid. Hadden consumenten meer te besteden en ging het economisch voorspoedig, dan steeg ook het geboortecijfers. Maar sinds jaren 90 kan niet meer gesproken worden over een directe koppeling, deze blijkt met vier jaar te zijn vertraagd. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het demografisch instituut Nidi en de Universiteit van Amsterdam.

Bevolking groeit hard, maar niet door geboorte kinderen

De Nederlandse bevolking groeit hard. In 2016 en 2017 werd de hoogste groei genoteerd sinds het begin van de eeuw. In de loop van 2022 zal de 17,5 miljoenste inwoner worden verwelkomd. Maar deze groei wordt niet veroorzaakt door het aantal geboortes, maar door migratie, meldt het CBS. In 2060 zal ons inwoneraantal gegroeid zijn tot 18,4 miljoen. Daarvan zal dan 66% bestaan uit autochtonen, 21% uit niet-westers allochtoon en 13% uit westerse allochtonen. In 2017 kwamen de meeste immigranten uit Polen (bijna 23.000) en Syrië (ruim 16.000).

Daling kinderaantal

In 2017 daalde het gemiddeld aantal kinderen in Nederland tot 1,6 kind, nog niet eerder werd er de afgelopen 20 jaar zo’n laag aantal genoteerd. Volgens deskundigen heeft dit te maken met het verschillende economische crisissen waar ons land mee te maken heeft gehad. Vooral de laatste crisis heeft er flink in gehakt. Grafieken laten zien dat de koopbereidheid in 2003 in een sterke daling terecht is gekomen en daarna op laag niveau is gebleven. Vanaf 2003 is er sprake van een structureel lager vertrouwen in de economie.
Als gevolg daarvan hebben veel stellen hun kinderwens uitgesteld. Wat ook meespeelt is de onzekerheid in de arbeidsmarkt. Door automatisering en robotisering kunnen jongeren niet meer uitgaan van een vast contract. En de onzekerheid hierover zal alleen maar toenemen, zeggen deskundigen.

Bezorgdheid om daling geboortecijfers

Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam en tot voor kort hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, uit zijn bezorgdheid in onder andere het NRC. ‘Het vruchtbaarheidscijfer schommelde in Nederland lange tijd tussen de 1,7 en 1,8 kinderen per vrouw, waar 2,1 nodig is om de bevolking op peil te houden. Vorig jaar daalde dit cijfer naar 1,6’ aldus Latten. ‘Een samenleving bestaat bij de gratie van nakomelingen maar we liggen op een uitsterfkoers, een krimpkoers.’
Immigratie is volgens Latten riskant om het lage geboortecijfer te compenseren en vergrijzing tegen te gaan. Hij geeft in het interview ook een paar suggesties zoals het collectief betalen van de kinderopvang.

Toekomstverwachting

Als stellen hun kinderwens uitstellen, in hoeverre is er dan sprake van afstel? Het CBS meldt daar het volgende over: ‘Vrouwen die nu ongeveer 35 jaar zijn hebben gemiddeld 1,75 kinderen gekregen. We verwachten dat jonge stellen ook op hetzelfde kindertal zullen uitkomen. Maar daarvoor moet het geboortecijfer de komende jaren wel stijgen. En dat is onzeker. Door onzekerheid op de arbeids- en  woningmarkt zal het kindertal op de langere termijn laag blijven.’
Dalende geboortecijfers hebben maatschappelijk nog andere gevolgen: doordat er minder kinderen worden geboren krijgen we straks flinke problemen voor het betalen van de pensioenen. De instroom van jongeren daalt en er zijn straks gewoon te weinig werkenden om het pensioenbeleid in stand te houden.

Bron: Financieel Dagblad, CBS, nidi.nl/nl/demos
TFR staat voor Total Fertility Rate