Voor hoogleraar Buqueras worden in Spanje door ministeries en multinationals steeds meer deuren geopend. De Spanjaarden zelf zijn geen fan van hem, ook wel logisch als je zijn missie hoort: het afschaffen van de siësta! Daarmee torn je aan het eeuwenoude dagpatroon van de Spanjaarden. Ze zijn gewend om na een ochtend werk tussen twee en vijf uur pauze te nemen voor een uitgebreide lunch en een slaapje. Maar daardoor ligt het hele arbeidsleven in die tijd plat in Spanje. Vervolgens werken ze in Spanje door tot acht, negen uur ‘s avonds, dus denk niet dat er te weinig gewerkt wordt.

De werkdagen zijn lang, maar met de productiviteit kan het beter, vindt Buqueras. Hij vindt het onbegrijpelijk dat op het drukste moment van de Europese werkdag Spaanse bedrijven moeilijk of helemaal niet bereikbaar zijn. En zeker nu het crisis is.

Minder baby’s

Carola SiksmaMaar dat is niet het enige. Door de lange dagen die ze in het zuiden maken zijn er veel arbeidsongevallen, verzuim en echtscheidingen. Gezinnen hebben onvoldoende tijd voor elkaar. Werknemers komen laat thuis, zijn vermoeid en gestrest. Als gevolg daarvan worden er minder kinderen in Spanje geboren, het gemiddelde ligt op 1,4. Dit dalende geboortecijfer is niet alleen in Spanje een probleem. Ook in Duitsland, Polen, Hongarije en Letland ligt het gemiddelde op of onder de 1,4. In Nederland ligt het gemiddeld aantal kinderen op 1,8, in Europa algemeen is dat 1,6. De hoogste vruchtbaarheid (zo heet dat volgens Eurostat) zit in Ierland met 2,1 en Frankrijk met 2,0. Maar ja, in Frankrijk zijn geweldige stimulerende maatregelen in de vorm van bonussen voor grote gezinnen ofwel ‘familles nombreuses’.

Demografische ontwikkeling Europa

Zo zoetjesaan begint de Europese Commissie zich zorgen te maken over de demografische ontwikkeling in Europa. Door de welvaart leven mensen steeds langer, maar het gemiddeld aantal geboortes is veel te laag. Vier Europeanen werken op elke gepensioneerde, maar in 2050 zullen dat er nog maar twee zijn… Geleerden rekenen uit dat er door afname van de werkende bevolking, veel minder verdiend zal worden voor zorg, pensioenen etc. Hopelijk komen er snel stimulerende maatregelen om het krijgen van meer kinderen te belonen, goed voor de economie maar vooral goed voor onze handel!
Door Carola Siksma