Slimme ondernemers luisteren naar hun klanten om zo te weten te komen op welke innovaties en diensten consumenten echt zitten te wachten. Daarbij worden klassieke marketing- en businessmodellen op hun kop gezet. Bij Crowdfunding (vrij vertaald: investering door de massa) gaan ondernemers nog een stapje verder, ze betrekken de doelgroep bij de eigen onderneming nog voordat ze hun product hebben geïntroduceerd.

 
Het idee is ontstaan in de Verenigde Staten, in de eerste jaren vooral voor artiesten in de kunst, film of muziekindustrie. In 2010 ging er in de Amerikaanse markt meer dan 1 miljard dollar om in crowdfunding en de verwachting is dat dit de komende jaren verder zal stijgen. Zelfs president Barack Obama heeft zijn verkiezingscampagne kunnen financieren middels crowdfunding.

 
Hoe werkt het
In deze tijd aankloppen bij een bank is niet gemakkelijk en aan investeerders moet je rekenschap afleggen, zij bemoeien zich terecht met de bedrijfsvoering. Bij crowdfunding vraag je vrienden, familie en belangstellenden om geld te investeren in je nieuwe bedrijfsconcept. Als je bijvoorbeeld aan 100 mensen (de crowd) een investeringsbedrag van 500 euro vraagt, heb je dus 50.000 euro bij elkaar. Vele druppels maken ook een emmer vol. Voor deze deelnemers is niet het financiële aspect de drijfveer om mee te doen (wat bij banken en investeerders wel het geval is), maar omdat ze het idee sympathiek vinden en graag willen ondersteunen. Ze zijn geïnteresseerd in je persoonlijke verhaal en minder in het rendement. Het directe contact tussen investeerders en ondernemer staat daarbij centraal.

De term crowdfunding is gebaseerd op de term crowdsourcing. Deze marketingterm houdt in dat consumenten meebepalen hoe een product of dienst er in de laatste fase uit komt te zien. Daarbij speelt social media een grote rol. Een mooi voorbeeld is dat van Sara Lee die samen met Pickwick-fans op Hyves een nieuwe smaak op de kaart zette: Dutch Tea Blend.
Je kunt je idee aanbieden op een crowdfunding platform waarbij je aangeeft welk bedrag je nodig hebt en de termijn vaststelt waarbinnen je dit wilt realiseren. Je krijgt dit geld pas als ten minste 100% van het benodigde bedrag is toegezegd. Mocht de financiering niet lukken dan krijgen deelnemers die al betaald hebben, dit bedrag terug. Na een periode van bijvoorbeeld vier jaar moet dit bedrag dan bijvoorbeeld zijn terugbetaald met een van te voren vastgestelde rente en korting op product of dienst.

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.