Over de invloed van media op de verzorging van baby’s.

Goed voorbeeld doet volgen. Zie je de buurman een product op handige wijze gebruiken, dan motiveert dat jou om dat product zelf ook eens op die manier ter hand te nemen. Dat werkt niet alleen als je de situatie in werkelijkheid ziet, maar ook als de informatie daarover je bereikt via een afbeelding in krant, tijdschrift, internet of TV.

Media kunnen individueel gedrag sturen door het beïnvloeden van overtuigingen en houdingen. Vooral reclame heeft invloed op gedrag, omdat reclame positieve beelden creëert die heel goed overbrengen dat het normaal en zelfs begerenswaardig is om een bepaald product te kopen of je op een bepaalde manier te gedragen. Van alle media zijn advertenties in tijdschriften hierin het meest effectief.

Joyner et al. onderzochten in 2009 bij een aantal tijdschriften (> 5 miljoen lezers) of de slaapsituaties voor baby’s in de afbeeldingen voldeden aan de richtlijnen die de vereniging van Amerikaanse kinderartsen (AAP) daarvoor heeft opgesteld.

De onderzoekers vonden dat de informatie die door foto’s in tijdschriften overgebracht wordt, vaak niet voldoet aan deze AAP-richtlijnen. Deze positief voorgestelde afbeeldingen van onveilige situaties geven ouders ten onrechte het idee dat deze situaties juist wenselijk en zelfs nastrevenswaardig zijn, en dat is niet goed. Ook slecht voorbeeld doet namelijk volgen.

Om effectief te zijn, moet een boodschap op het gebied van gezondheid consequent worden gebracht. De tegenstrijdige afbeeldingen van onveilige slaapsituaties die in de tijdschriften staan, zijn dat niet. Ze zorgen voor verwarring en verkeerde informatie, wat kan leiden tot onveilige situaties voor de baby.Brecht-Daams

Uit het onderzoek bleek dat 66 % van de afbeeldingen van slaapsituaties afkomstig was uit advertenties, en dat juist deze advertentiefoto’s vaker afweken van de AAP-richtlijnen dan foto’s die een artikel illustreerden. De onderzoekers denken dat dit verschil komt door een verschillend doel: artikelen zijn bedoeld om ouders informatie te geven, advertenties hebben de intentie om consumenten zodanig te beïnvloeden dat ze het product zullen kopen, ongeacht de veiligheidsadviezen.

Sommige advertenties doen alsof allerhande producten, zoals kussens en zijsteunen voor in de wieg noodzakelijk zijn voor het welzijn van de baby. Dan verkoopt het beter, want ouders willen immers het beste voor hun kind. Sommige producenten adverteren dat hun product de gezondheid bevordert of de kans op wiegendood verkleint, terwijl dit niet het geval is. Veel babyproducten zijn overbodig en soms zelfs gevaarlijk. Consumenten hebben een groot vertrouwen in producten die op de markt zijn. Er heerst een hardnekkige misvatting dat alle producten die verkocht worden ook wel veilig zullen zijn. Dat is echter niet het geval.

De positieve kant van de zaak is, dat afbeeldingen in advertenties en bij artikelen juist heel goed benut kunnen worden om de richtlijnen voor gezond slapen over te brengen. Adverteerders en uitgevers van tijdschriften zijn zich er misschien niet van bewust, maar zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van baby’s door in hun afbeeldingen alleen veilige en gezonde situaties toe te staan. Zodoende kunnen ze ouders er eerder toe te brengen hun baby’s op een veilige manier te laten slapen, dan de regeltjes van het consultatiebureau. Het effect wordt bovendien versterkt, als ouders van verschillende kanten consequent dezelfde informatie krijgen. Goede voorbeeld doet immers volgen. En dat geldt ook voor afbeeldingen van andere babyproducten.

Door Brecht Daams
Bron: Joyner, B.L., Gill-Bailey, C. en Moon, R.Y., 2009. Infant Sleep Environments Depicted in Magazines Targeted to Women of Childbearing Age. Pediatrics, 124, pp. 416-422.