Shopping 2020 is een nationaal initiatief dat breed gedragen wordt door 16 brancheorganisaties en deelnemende partijen afkomstig uit bedrijfsleven, politiek en wetenschap. Een groot team van experts en specialisten hebben in de vorm van verschillende rapporten hun visie neergelegd over het huidige en toekomstige Nederlandse winkellandschap. We noemen uit twee rapporten de belangrijkste conclusies.

De Business modellen van de toekomst (Jungle Minds)
Bij de online retail is enorm veel dynamiek en enthousiasme te vinden, maar toch overleeft maar liefst 60% van de webwinkels de eerste vier jaar niet. Als je als webwinkelier wilt overleven is het zaak je te verdiepen in deze vier uitgewerkte businessmodellen van de toekomst:

1. Marketplace
Een marketplace is een marktplaats, denk aan eBay, Amazon of Prosper. Door de kracht van het netwerk kunnen vraag en aanbod wereldwijd aan elkaar gekoppeld worden, hierdoor is het aantal online marketplaces sterk gestegen. In de VS wordt verwacht dat de totale online retail verkopen tot 2017 met 10% per jaar zullen stijgen, maar de verkopen via marketplaces zullen met liefst 22% stijgen. Hoe groter de marketplace, hoe groter de kans dat de consument vindt wat hij zoekt.
2. Generic reseller
Door toegenomen transparantie wordt de concurrentie op prijs en service steeds heftiger. Hoe groter de reseller, hoe meer macht hij heeft om lage prijzen te eisen. Inkoopkracht is daarom de kritische succesfactor voor generic resellers waardoor enkele grote internationale spelers de markt zullen domineren. De introductie van een eigen (huis)merk ‘brand direct to consumer’ is een veel gekozen oplossing om onder de prijsdruk uit te komen.
3. Specialist reseller
Uit deze categorie komt veel innovatie, er is blijvend ruimte voor nicheconcepten of een compleet nieuwe categorie. Succesvolle specialist resellers worden gekopieerd of overgenomen door generic resellers of brands direct tot consumer. Specialist resellers hebben vaak een beperkter assortiment dan generic resellers en zij kunnen zowel online als offline bestaan. Zij moeten op zoek naar nieuwe manier om toegevoegde waarde te bieden en daarbij is specialistische kennis belangrijk.
4. Brand direct to consumer
De verwachting is dat het aantal fabrikanten van consumentengoederen dat direct aan de consument gaat verkopen in 2013 met 71% is gestegen, van 24% in 2012 naar in totaal 40% van alle fabrikanten dit jaar. Retailers besteden ook steeds meer service uit aan fabrikanten om de eigen marges hoog te houden. Dit hoeft niet te betekenen dat generic of specialist reseller hier geen rol meer in spelen. 65% van de retailers geeft aan graag als pick-up locatie te fungeren voor online geplaatste orders bij het merk.

Tot slot: succesvolle merken zorgen voor een totale merkbeleving die veel verder gaat dan alleen het product. Zij bieden (digitale) services die ervoor zorgen dat het merk verweven wordt in het dagelijks leven van de klant en creëren daarmee een hoge loyaliteit.

Hoe Shopt uw klant in 2020 (GfK)shopping2020-foto
De klant zelf heeft geen idee, het is niet de consument maar de technologie die het fenomeen aanbod en vraag vorm geeft. Volgens GfK zullen online en offline kanalen de komende jaren versmelten. En online moeten we breed zien: computer en laptop zullen steeds meer plaats maken voor smartphone en tablet. Onder online valt ook: afhalen op pick up points, instore devices en het kopen met de nieuwste devices zoals watches en glasses! In 2012 ging het om 65,9 miljard euro aan consumentenbestedingen met een verhouding van 83% offline en 17% online. Voor 2013 zullen de online bestedingen stijgen tot 36% in 2020. Volgens GfK zullen instore online, social media en online warenhuizen groeien ten koste van websites van merken en producenten.

Het slotadvies luidt: denk revolutionair, handel evolutionair en laat klantrelevantie vanuit de integratie van off- en online de basis zijn voor verdere groei. 2010 was het jaar van cross channel retailing, 2020 wordt het jaar van ‘total retail: individualised omnichannel offer’.

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld, februari 2014.