kopie babyproducten, fake babyproducts

De babymarkt is big business. Wereldwijd wordt de babymarkt geschat op 73 miljard dollar in 2018 en deze zal groeien naar 81 miljard in 2020, zo wordt voorspeld. De groei wordt vooral toegewezen aan de opkomst van de markten in Azië (waaronder China) en Latijns Amerika, waar de babybranche in veel landen nog in de kinderschoenen staat. In China kopen consumenten liever Westerse producten vanwege problemen met de veiligheid en het geringe vertrouwen in producten uit hun eigen land.

Steeds meer vervalsingen van babyproducten op de markt

Met het groeien van de markt en verdere internationalisering komen er ook steeds meer concurrerende producten en vervalsingen op de markt. Deze komen vooral via grote online platforms in de huizen van de meestal onwetende consumenten terecht.

Bedreiging gezondheid van kinderen

Vervalsingen zijn een bak ellende, niet alleen kost het merken omzet, ze zorgen ook voor beschadiging van de goede merknaam en reputatie. Maar nog belangrijker is dat het kopiëren van babyproducten een serieuze bedreiging vormt voor de gezondheid van kinderen. Over het algemeen worden deze producten namelijk niet volgens de regels gemaakt waardoor er gevaar bestaat op breuk, snijden, verslikking, verstikking en bevatten ze soms giftige en zelfs kankerverwekkende stoffen.

Onderzoek naar vervalsingen van babyproducten

Red Point is een organisatie dat met behulp van een ontwikkelde zoekmodule fabrikanten helpt met het opsporen van vervalsingen. Zij deed een online onderzoek naar het online shopping gedrag van Amerikaanse consumenten tussen de 18 en 65 jaar oud met kinderen onder de vijf jaar. Hieronder de belangrijkste conclusies:

Hoe zoeken consumenten online babyproducten?

Amazon staat voor de Amerikaanse consument op nummer één, gevolgd door Google. 23% gaf aan met Facebook te zoeken, wat aangeeft dat consumenten sociale reviews op prijs stellen. 74% antwoordt bevestigend op de vraag of ze online een babyproduct zouden kopen naar aanleiding van een social media post of advertentie. Bij het maken van een keuze laten consumenten zich vooral beïnvloeden door reviews, gevolgd door rating (sterren), de kwaliteit van de foto’s, prijs van het product, en de naam van het platform. Nu zijn het nemen van koopbeslissingen op basis van foto’s niet de meest betrouwbare methode, aldus Red Point. Consumenten zouden liever moeten kijken naar de site waarop het product vermeld staat, de afkomst van het product en de prijs om de originaliteit te beoordelen.

Hoeveel consumenten kopen wel eens een vervalsing?

Van de ondervraagden geeft 30% aan wel eens een kopie baby- of kinderproduct te hebben gekocht. Daarvan geeft 40% aan dat ze dachten dat het om een origineel product ging. Slechts 28% geeft aan dat ze bewust een kopie kochten. Hieruit blijkt dat de meeste consumenten niet in de gaten hebben dat het om een vervalsing gaat. Om dit te testen, werden consumenten gevraagd of ze het verschil konden zien tussen origineel en vals. Slechts 9% van de ondervraagden gaf aan hier zeker van te zijn. Maar bij het laten zien van een aantal foto’s met originele en valse producten verdubbelde het aantal onzekere mensen en daalde het percentage respondenten dat hier zeker van was.

Waar kopen consumenten kopieën van babyproducten?

De voornaamste bron is Amazon, waaruit geconcludeerd kan worden dat Amazon de belangrijkste aanbieder is van productvervalsingen (43%). Gevolgd door eBay met 14%, Wish.com met 13% en Facebook en Instagram met 16%. Wish.com biedt producten aan voor zeer lage prijzen en trekt consumenten die een koopje zoeken, dus een heel goede plek om hier vervalsingen te promoten. De sites Alibaba en Aliexpress staan er niet bij; deze sites zijn in de Verenigde Staten minder populair. Opvallend is in ieder geval dat Facebook en Instagram verantwoordelijk zijn voor 16% van de vervalsingen.

Bezorgdheid over productvervalsingen

Consumenten zijn best tevreden met hun aankoop, ook al gaat het om een vervalsing. Slechts 5% geeft aan dat ze teleurgesteld zijn over hun aankoop. Van de ondervraagde consumenten geeft 57% aan bezorgd te zijn over het verschijnsel van de vervalsingen, slechts 13% geeft aan zich hier helemaal geen zorgen over te maken. Een andere vraag die werd gesteld was: wie moet de vervalsingen aanpakken? Deze verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet bij de koper, maar bij de commerciële sites zoals Amazon en eBay, vindt 57% van de ondervraagden. Als tweede verantwoordelijke, met 19%, zijn dat de merken zelf.

Veiligheid op nummer 1 behalve als het om een goede aanbieding gaat

Op de vraag welke factoren consumenten het belangrijkste vinden staat veiligheid op nummer één, gevolgd door duurzaam produceren en een aantrekkelijke prijs/kwaliteit. Het minst belangrijk vonden de ondervraagden de stijl en de merknaam. Ondanks het feit dat consumenten veiligheid van babyproducten het allerbelangrijkste vinden, zorgen lage prijsstellingen ervoor dat consumenten toch overstag gaan voor een lager geprijsd, en mogelijk onveilig product. Zo’n 50% geeft aan een kopie product te willen kopen als de korting hoog genoeg is!

Wat kunnen merken doen tegen de bescherming van hun merk?

Vervalsingen zijn een fact of life, maar merken kunnen wel actie ondernemen zoals  via social media informatie geven dat er vervalsingen in omloop zijn en waar consumenten op moeten letten. Het betekent ook: pro actief zoeken naar vervalsingen waarna platforms kunnen worden gesommeerd deze te verwijderen.

Bron: Red Point