Oorzaken en feiten

Winkelpanden staan steeds vaker leeg, gemeentes worden bedreigd door structurele leegstand. Maar is het echt zo erg gesteld met de leegstand van winkels? Is internet de grote boosdoener? Dit zijn de feiten.

 
Ingrid Ploegmakers van WPG Groep vindt dat een zorgvuldige analyse op zijn plaats is. Het landelijke leegstandspercentage in winkelconcentraties in Nederland ligt momenteel op 6%, slechts één procent boven het percentage dat nodig is om vernieuwing in de markt op te vangen. De kantorenmarkt heeft te kampen met een veel hoger leegstandspercentage van wel 13,9%. Over een schrikbarende situatie kan volgens Ploegmakers dan ook niet gesproken worden, wel neemt de leegstand toe, maar zo stelt ze, er zijn altijd fluctuaties geweest.
Er zijn zeker probleemgebieden zoals Echt, Schiedam, Geleen en het oude noorden van Rotterdam, met percentages van rond de 20%, maar daar gaat meestal het om structurele leegstand die zich vooral op C-locaties bevindt, aan de rand van kernwinkelgebieden.

 
Internet is niet enige boosdoener
Waar komt de leegstand vandaan? Daarvoor zijn volgens Ploegmakers meerdere redenen aan te wijzen. De enorme winkelvoorraad blijkt een van de grootste boosdoeners te zijn. Nederland staat in de top 3 van Europese landen met de meeste winkelmeters per hoofd van de bevolking, met een zeer fijnmazige winkelstructuur, dus veel aanbod. In tijden van recessie winkelen consumenten veel minder en wordt de winkelvoorraad minder bezocht.
Internetverkopen worden meestal aangewezen als de grote boosdoener, maar dat is niet terecht. De online verkopen waren de afgelopen jaren wel enorm, maar vlakken thans af. Ook worden artikelen steeds meer online en offline aangeboden. Met verkopen richten de retailers zich meer op multichannel en minder op de online aanbieders alleen. Internet wordt daarmee steeds minder een concurrent van de detailhandel, maar wordt onderdeel van de hele marketing.
Wel kan de behoefte aan vierkante meters winkelvloer afnemen door de spreiding van de verkoop tussen de online en fysieke winkels.
Andere redenen voor de leegstand die Ploegmakers geeft, zijn de wijzigingen in de omvang en samenstelling van de bevolking, het opvolgingsprobleem van veel retailers met vestigingen in B- en C-locaties en veranderingen in het koopgedrag.

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.