Het ideale product is nuttig, effectief, efficiënt, veilig/gezond en comfortabel, kortom: ergonomisch. Een minder ideaal product kan wel nuttig zijn maar is tegelijkertijd bijvoorbeeld niet efficiënt. Er zijn ook producten die de klant als nuttig ervaart, maar in de praktijk zijn ze onveilig en ongezond. Hoe komt het dat dergelijke producten nog steeds verkocht (mogen) worden?

Reiken en vallen
Een loopstoel is gevaarlijk. Een kind heeft met een loopstoel meer vrijheid en een groter reikvermogen. Het verplaatst zich snel (tot wel 1 m/s2), kan overal bij waar het eerst nog niet bij kon en doet dingen die de ouders niet voor mogelijk houden. Dat kan leiden tot ongevallen, vergiftigingen en andere narigheid.

Overbelasting
Een loopstoel is ongezond. Een baby die nog niet uit zichzelf kan zitten, zakt immers inwendig in elkaar als hij rechtop wordt gezet. Ondersteuning baat daarbij niet. Er wordt gezegd dat overbelasting van de babyrug kan leiden tot rugproblemen op latere leeftijd. Of dit bewezen is weet ik niet, maar overbelasting van de rug is zeker niet gezond. Omdat er geen overbelastings-alarm op baby’s zit, zal het ook makkelijk kunnen gebeuren dat een kind te lang in de loopstoel wordt gelaten.

Vertraging van ontwikkeling
Een loopstoel vertraagt de motorische ontwikkeling van baby’s. Dit gaat tegen de intuïtie in, je zou toch denken dat baby’s juist sneller leren lopen met zo’n hulpmiddel? Nou, nee dus. Hoe komt dat? Het heeft te maken met de manier waarop baby’s leren bewegen. In het begin kunnen ze nog geen doelgerichte bewegingen maken en lijkt het voor ons volwassenen alsof ze zomaar wat zwaaien met armen en benen. Dit spartelen is echter heel belangrijk, want al doende leert de baby verband te leggen tussen zijn acties (aansturen van de spieren) en het resultaat (een bepaalde beweging).

Het beste product: geen product!
Om veiligheidsredenen zijn loopstoeltjes verboden in verschillende landen, waaronder Canada en Nieuw-Zeeland. In Amerika wil de vakvereniging van kinderartsen AAP ook een verbod en raadt het gebruik van stoeltjes af. Wie de motorische ontwikkeling, veiligheid en gezondheid van een kind wil bevorderen, doet dat zonder loopstoeltje. Soms is het beste product namelijk ‘geen product’.

Literatuur
(1) Shields, B.J. en Smith, G.A., 2006. Success in the Prevention of Infant Walker–Related Injuries: An Analysis of National Data, 1990–2001. Pediatrics 117 (3), e452 – e459.
(2) Siegel, A.C. en Burton, R.V., 1999. Effects of Baby Walkers on Motor and Mental Development in Human Infants. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 20 (5).

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.