mediawet influencer

Voor influencers op Instagram, YouTube of TikTok met meer dan 500.000 volgers of fans geldt met ingang van 1 juli een strengere Mediawet. Voor kinderen gelden extra strenge regels. Het Commissariaat voor de Media gaat actief toezicht houden of de nieuwe regels worden nageleefd.

Wat zijn de nieuwe regels voor influencers?

Met de nieuwe regels wil het Commissariaat voor de Media meer duidelijkheid scheppen voor kijkers van onlinevideo’s. Aanprijzen van commerciële boodschappen voor producten en diensten mag, dit is ook de broodwinning van influencers, maar de nieuwe wet eist dat ze hier wel transparant over moeten zijn. Sluikreclame mag niet meer en ook het noemen en tonen van producten is verboden, denk aan beautyvlogs en ‘unboxing’ video’s waarbij kadootjes worden uitgepakt.

Informeren publiek bij reclame of sponsoring

Als het gaat om reclame of sponsoring, of producten die tegen betaling in beeld worden gebracht, dan moet het publiek worden geïnformeerd over de naam van de onderneming zoals deze bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven inclusief de plaats van vestiging en contactgegevens. Het Commissariaat voor de Media gaat hier actief op toezien. In grote lijnen gaat het om dezelfde regels die gelden voor een platform zoals Netflix. Mochten influencers zich hier niet aan houden, dan kan het Commissariaat boetes opleggen.

Nieuwe reclameregels influencers in het kort

  • Maak je als influencer reclame, dan moet je dat duidelijk aangeven. Dit kan door de vermelding: betaalde samenwerking of #ad. Sluikreclame is verboden. Er moet duidelijk worden aangegeven voor welk merk reclame wordt gemaakt.
  • Het gebruiken van kijkwijzer-iconen is verplicht.
  • Gaat het om sponsoring dan moet dat aan het begin of einde van de video worden gecommuniceerd.
  • Er mag geen reclame worden gemaakt voor medische behandelingen.

Nieuwe mediawet beschermt jonge kinderen

Jonge kijkers zijn niet altijd in staat reclame te begrijpen en te beoordelen en zijn heel actief op social media. Daarom gelden voor kinderen extra strenge regels. Er mag geen reclame worden gemaakt voor snoep, chocola en alcohol. Unboxing video’s (video’s waarin pakketjes met producten worden opengemaakt) met kinderspeelgoed zijn verboden. Voor gokken gelden speciale regels.
Met deze nieuwe regels worden ook minderjarige kijkers beter beschermd tegen schadelijke content. Het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media moet kinderen tegen schadelijke content beschermen. Voldoet een influencer aan de Beleidsregel kwalificatie commerciële media-instelling, dan moet deze zich melden bij het NICAM.

Wat is een invloedrijke influencer?

Onder een invloedrijke influencer wordt verstaan iemand die via Instagram, Youtube en/of TikTok een videoboodschap deelt met meer dan 500.000 volgers. Deze influencer moet de laatste 12 maanden minimaal 24 video’s online hebben gezet. Het Commissariaat voor de Media benadrukt dat de grens is gesteld bij een half miljoen volgers, maar dat ook influencers met minder volgers duidelijk moeten zijn over wat reclame is en wat niet.

Toekomst Mediawet voor influencers

Het Commissariaat wil het toezicht gefaseerd opschroeven, deze stap is vooral om ervaring op te doen. De volgende stap is waarschijnlijk het verlagen van de grens zodat straks meer influencers onder de mediawet vallen. Ook zijn er plannen voor het verplicht stellen van een redactiestatuut en een betere toegankelijkheid voor visueel en auditief gehandicapten.

Meer informatie op reclamecode.nl
Lees meer artikelen over bedrijfsvoering