Betrapte winkeldieven betalen voortaan een schadevergoeding aan gedupeerde winkeliers in de vorm van een extra boete van 151 euro. Uit onderzoek blijkt dat ruim 90% procent van de ondervraagde consumenten voor deze maatregel is. In aanwezigheid van staatsecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie werden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt door HBD-voorzitter Elrie Bakker tijdens de landelijke aftrap van ‘Afrekenen met winkeldieven’, in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam.

 
Winkeldiefstal kost ondernemers veel tijd en geld. Winkeliers die een winkeldief op heterdaad betrappen en aangifte doen, kunnen voor de tijd die ze daar aan kwijt zijn een eis tot schadevergoeding neerleggen bij de winkeldief. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) helpt de winkelier bij het innen van de schadevergoeding. Daarvoor is de HBD-regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ in het leven geroepen.

De landelijke invoering van ‘Afrekenen met winkeldieven’ is het gevolg van een succesvolle samenwerking tussen het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Stichting Overlast Donatie (SODA) en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Gelderland-Midden.
De landelijke invoering van ‘Afrekenen met winkeldieven’ betekent dat iedere winkeldief die wordt aangehouden, naast een strafrechtelijk traject, een eis tot schadevergoeding tegemoet kan zien voor de tijd die de winkelier aan de aanhouding en afhandeling moet besteden. Deze extra ‘boete’ bedraagt 151 euro.

 
Consument enthousiast
Volgens Staatssecretaris Teeven sluit de nieuwe aanpak naadloos aan op het beleid om slachtoffers van criminaliteit een hand toe te reiken en daders aan te pakken: Dit kabinet komt op voor de winkelier. Die 151 euro is een kleine tegemoetkoming voor de overlast’, aldus de staatssecretaris.
Ook consumenten juichen toe dat betrapte winkeldieven voortaan een schadevergoeding moeten betalen aan de winkelier. Uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten blijkt dat 23% het hier mee eens is, terwijl 70% het hier zelfs zeer mee eens is.

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.