Het rapport GfK Retail Top Topics meldt dat het consumentenvertrouwen in de eerste helft van 2012 nog lager uitkwam dan in 2008/2009. Voorspeld wordt dat de consumentenbestedingen ook de rest van het jaar op hetzelfde lage niveau blijven steken.

 
Volgens geënquêteerden zijn consumentenmarketing en formule aanbod de belangrijkste topics voor dit en volgend jaar. Als gevolg van de tweede recessie in vier jaar tijd, is er veel zorg over de economie en afgenomen consumentenvraag die voor veel druk op de retailmarges zorgt. Nederland is dan wel officieel uit de recessie, maar de tweede klap heeft een grotere impact op de non food retail. Uitzonderingen zijn food, IT branche (denk aan tablets) en de fietsenretail (e-bikes). In moeilijke tijden met productinnovaties komen die een toegevoegde waarde hebben, loont dus.
Andere conclusies: social media en online marketing zijn de meest genoemde consumentenmarketing topics, maar de consument heeft twijfels als bedrijven social media gebruiken en de groep die zich via social media tot een koop laat verleiden is nog niet groot. Toch is social media belangrijk voor retailers voor hun klant contacten.

Stijgers in dit onderzoek zijn het overaanbod in winkelvastgoed, e-commerce en demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Een betere samenwerking tussen retail, vastgoedbeleggers, overheid en consument zou kunnen leiden tot het veranderen van winkelcentra in een belevingsmix van wonen, werken, winkelen en ontmoeten. De fysieke winkels moeten nadenken over hun nieuwe rol; afhaalwinkels of pop up. Het blijft een vreemd verschijnsel dat veel winkels open zijn als er wordt gewerkt en sluiten als de consument vrij is.
E-commerce is de motor die de stagnerende non-food markt moet aanzwengelen. Dat is het geval als je kijkt naar de groei van online en het succes van crosschannelstrategieën, vooral als deze gebaseerd zijn op sterke merkwaarde. Maar in de meeste non-food markten heeft dit nog niet tot groei geleid, er zijn al jaren symptomen van overvloed en verzadiging.

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.