Bijna 10 jaar geleden werd de eerste recyclebare kinderwagen geïntroduceerd door Greentom. Hoe kijken zij aan tegen circulaire economie? Guillaume Smitsmans, Sales & Marketing Director van Green Tom praat ons bij.

Focussen jullie je nog steeds alleen op sustainable?

Guillaume: ‘Greentom staat voor Green Tomorrow. Wij willen een betere wereld achterlaten voor toekomstige generaties door ouders de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor duurzame alternatieven voor alledaagse producten. Het eerste Greentom product is een kinderwagen die wereldwijd al diverse prijzen heeft gewonnen op het gebied van duurzaamheid en design.’

In hoeverre zijn jullie bezig met circulaire economie?

‘Ieder jaar wordt er wereldwijd meer dan 380 miljoen ton plastic geproduceerd waarvan de helft maar één keer wordt gebruikt. Slechts 9% wordt gerecycled. Wij gebruiken plastic afval en maken er prachtige producten van. Het ontwerpen van een circulair product begint aan de tekentafel. Het product bestaat voor meer dan 85% uit slechts 2 materialen die ook nog gerecycled zijn. Het frame wordt namelijk gemaakt van huishoudelijk plastic afval zoals yoghurt bakjes en verpakkingsmateriaal. De bekleding wordt gemaakt van gebruikte drinkflessen. Verder is het opgebouwd uit slechts 34 unieke onderdelen. Hierdoor kan het binnen 5 minuten lokaal geassembleerd worden, kunnen onderdelen gemakkelijk vervangen worden en is het ook na gebruik weer eenvoudig te recyclen. Op deze manier proberen wij ons steentje bij te dragen aan een circulaire economie.’

Hij vervolgt: ‘Circulariteit is bouwen met het oog op het verleden, heden en toekomst. Met ‘verleden’ bedoelen we hergebruik van materialen. ‘Heden’ heeft betrekking op de wensen en het gebruik van nu en ‘toekomst’ op hergebruik van materialen, recycling en onze toekomstige generaties. We vinden dat het ook haalbaar en houdbaar moet zijn. Haalbaar in de zin dat het ons lukt om het circulaire principe elke dag te herhalen. En houdbaar door het commercieel interessant te laten zijn. In de praktijk blijkt dat we onze ambities soms moeten bijstellen of uitstellen’, aldus Guillaume.

Wat ging makkelijk, wat ging moeilijk na de introductie van Green Tom 1?

Guillaume: ‘9 jaar geleden toen wij van start gingen, was ‘duurzaamheid’ voor veel mensen nog een vaag begrip. Het heeft dan ook enige tijd geduurd om de juiste kanalen te vinden om onze boodschap over te brengen. Consumenten vonden het interessant, maar waren niet bereid om hier extra voor te betalen. Doordat er weinig gebruik werd gemaakt van gerecycled materiaal en de olieprijzen heel laag waren, was het gerecycled plastic een stuk duurder dan ‘virgin’ plastic. Nu er meerdere bedrijven zijn gevolgd en er meer vraag is naar het materiaal en ook de olieprijzen zijn gestegen, kunnen wij nu mooie duurzame producten aanbieden tegen een eerlijke prijs. De afgelopen jaren is er mede door het nieuwe klimaatakkoord veel aandacht gekomen voor de uitstoot van CO2 en hier hebben consumenten in de praktijk kennis meegemaakt. Denk aan de verduurzaming van de huizen, nieuwe kerncentrales en het afschaffen van de 130 km/u op de Nederlandse snelwegen. Mensen maken nu dan ook sneller een andere afweging bij het aanschaffen van producten en vinden duurzaamheid belangrijk.’

Wat is er veranderd sinds introductie van Green Tom 1?

‘Het circulaire ontwerp hebben we in de afgelopen jaar verbeterd. We hebben feedback van klanten gebruikt om het product verder te verbeteren en daarnaast gekeken hoe we nog minder grondstoffen konden gebruiken. Nadat we eerder afval van autostoeltjes (post-industrial plastic) gebruikten, gebruiken we nu huishoudelijk plastic afval (post-consumer plastic) voor het chassis. Ook dit is weer een stap vooruit.’

Kun je iets zeggen over de toekomstplannen?

‘Greentom heeft ontzettend veel ambitie. We willen mensen echt inspireren en overtuigen om te kiezen voor mooie, duurzame alternatieven voor alledaagse producten. Komend jaar zullen er een aantal nieuwe producten geïntroduceerd worden en zullen we ook van start gaan in een aantal nieuwe landen’, antwoordt Guillaume.

Lees meer reportages

guillaume smitsmans

Guillaume Smitsmans

greentom