Wanneer is sprake van een koopovereenkomst? Mag een klant een artikel altijd zomaar ruilen? Heeft de consument ook rechten tijdens de uitverkoop? Wie is het aanspreekpunt voor klachten, de verkoper of de fabrikant? Dit zijn slechts enkele van de vele, soms lastige, vragen op het gebied van consumentenrecht.
Consumenten worden mondiger. Ze kennen hun rechten of denken die althans te kennen. Voor verkopers in de detailhandel is het daarom steeds belangrijker kennis te hebben van de geldende regels. En dan vooral die rond garantie en conformiteit (recht op een goed product), want daar gaan de meeste discussies over.

De onbekendheid met de regels bij zowel consumenten als verkopers kan leiden tot hoog oplopende discussies en vervelende situaties in de winkel. Bovendien kunnen bedrijven die de rechten van consumenten overtreden rekenen op forse boetes van de Consumentenautoriteit. Om de kennis bij detailhandelsondernemers en hun medewerkers op dit vlak te vergroten en – nog veel belangrijker – hen te trainen in het nemen van de juiste beslissingen, heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) in samenwerking met de Consumentenautoriteit de gratis online training ‘Gegarandeerd Goed’ ontwikkeld.
Regels voor, tijdens en na de koop
De online training ‘Gegarandeerd Goed’ behandelt het consumentenrecht aan de hand van praktijkvoorbeelden, met daaraan gekoppelde vragen en uitleg van een presentator. De praktijksituaties worden in een vlot tempo in beeld gebracht via foto’s en er is ruimte voor een grapje. De training bestaat uit 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk ‘Voor de Koop’ behandelt de regels die gelden voor iedereen die een consument een product aanbiedt. Denk aan zaken als prijsaanduiding, reclame en algemene voorwaarden. Het tweede hoofdstuk ‘De koop’ behandelt de regels die gelden bij het aangaan van een overeenkomst. Bijvoorbeeld als er bezorgkosten zijn, dan moet de verkoper dit de klant al bij het sluiten van de koopovereenkomst vertellen en niet naderhand. Het belangrijkste hoofdstuk is het derde: ‘Na de koop’. Hierin gaat het over de regels voor ruilen, garantie en conformiteit. Bijvoorbeeld: hoe moet je als verkoper handelen wanneer de leverdatum wordt overschreden? En wat te doen in het geval van een ondeugdelijk product: repareren of vervangen en wat als reparatie of vervanging onmogelijk of onwenselijk is? Hoofdstuk drie bespreekt ook veel voorkomende misverstanden, zoals: zonder bon geen reclamatie; klachten moeten binnen 48 uur worden gemeld; minimaal drie keer repareren is toegestaan, etc.
Het vierde hoofdstuk gaat over het afhandelen van klachten: hoe je (in zeven stappen) een klacht het best afhandelt en hoe te handelen als je er samen met de klant niet uitkomt. De training sluit af met een toets. Wie slaagt voor de toets ontvangt per e-mail direct een persoonlijk HBD-certificaat. De training duurt in totaal circa 45 minuten (inclusief toets).
Voor wie
De training is met name bedoeld voor verkopers in de non-foodbranches en dan vooral van winkels die duurdere producten met een langere levensduur verkopen. De training is gratis te volgen via www.hbd.nl.

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.