kinderbijslag

De opvoeding van een kind kost veel geld. De overheid komt ouders hierin tegemoet door het uitbetalen van kinderbijslag. Je kunt kinderbijslag aanvragen vanaf het moment dat je baby is geboren.

Kinderbijslag wat is dat?

Kinderbijslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die je maakt voor het opvoeden en verzorgen van je kind. Je mag als ouder of verzorger zelf bepalen waar je het bedrag aan besteedt: bijvoorbeeld voor kleding, boodschappen, verzorging, schoolactiviteiten maar je mag het ook gebruiken voor het betalen van rekeningen.

Waar kun je kinderbijslag aanvragen?

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank, de SVB. Deze instantie voert de Algemene Wet Kinderbijslag uit en zorgt voor de uitbetaling aan gezinnen.

Wanneer kun je kinderbijslag aanvragen?

Je kunt kinderbijslag aanvragen vanaf het moment dat je kind is geboren tot 18 jarige leeftijd.

Hoe werkt kinderbijslag?

Na het aanvragen en de goedkeuring van de kinderbijslag krijg je na afloop van een kwartaal een bepaald bedrag uitgekeerd. De momenten waarop de kinderbijslag wordt uitgekeerd zijn de eerste week van januari, april, juli en oktober. Op welk moment je de eerste kinderbijslag ontvangt, is afhankelijk van de geboortedatum van je kind. Je ontvangt altijd kinderbijslag in het kwartaal na de geboortedatum van je kind. Is je kind op de eerste dag van een kwartaal geboren, dan ontvang je al kinderbijslag voor dat kwartaal. Heb je een kindje geadopteerd of ben je net in Nederland woonachtig, dan kan de kinderbijslag op een andere datum worden uitgekeerd. De uitbetaling vindt altijd op een vast moment plaats en deze datum varieert van bank tot bank.

Kinderbijslag wie heeft er recht op?

Om als ouder of verzorger kinderbijslag aan te vragen moet je woonachtig zijn in Nederland en kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. Dit kan je eigen kind zijn, maar ook als je een kind hebt geadopteerd of een pleegkind of stiefkind hebt, kun je kinderbijslag aanvragen. Let op: als je al een pleegvergoeding ontvangt voor een pleegkind dan vervalt het recht op kinderbijslag.

Hoe kinderbijslag aanvragen

Heb je een kind dat in Nederland is geboren, dan is het aanvragen van kinderbijslag niet ingewikkeld. Je doet aangifte van je baby bij de gemeente waar je kindje is geboren. De gemeente geeft aan de Sociale Verzekeringsbank de geboorte van je baby door. Daarna ontvang je automatisch via de SVB een brief waarmee je kinderbijslag kunt aanvragen. Deze brief hoor je binnen twee tot vier weken na de geboorte te ontvangen van de SVB.

Hoe zit het met de kinderbijslag voor een volgend geboren kind?

Ontvang je al kinderbijslag voor een eerste kindje en krijg een tweede of volgende kindje, dan wordt de hoogte van de kinderbijslag automatisch aangepast. De SVB stuurt je een brief met het aangepaste bedrag. Hoe meer kinderen je hebt, des te hoger het bedrag van de kinderbijslag wordt.

Uitzonderingen kinderbijslag

Ben je niet woonachtig in Nederland? Dan moet je zelf de geboorte van je kind aan de SVB doorgeven. Dat is ook het geval als je met je kinderen in Nederland komt wonen of werken. Ook als je een kind adopteert of niet binnen 1 maand bij de gemeente aangifte van je kind na de geboorte hebt gedaan, moet je zelf de geboorte van je kind aan de SVB doorgeven.

Is kinderbijslag inkomensafhankelijk?

Kinderbijslag is anders dan het kindgebonden budget (zie hieronder) niet afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de bijslag hangt af van de leeftijd van je kind.

Wat is de hoogte van de kinderbijslag?

Hoeveel kinderbijslag je ontvangt hangt van de leeftijd van je kind en ook waar je kind woont. Schoolgaande kinderen kosten meer en daarom krijg je vanaf het moment dat je kind 6 en 12 jaar wordt meer kinderbijslag. Voor de hoogte van de kinderbijslag kun je de site van de SVB raadplegen: svb.nl.

Kinderbijslag, bijbaan en studiefinanciering

Vroeger had het hebben van een bijbaan van je kind gevolgen voor de kinderbijslag. Vanaf januari 2020 mogen kinderen gewoon een bijbaantje hebben. Ontvangt je kind studiefinanciering op 16 of 17 jarige leeftijd? Dat heeft geen gevolgen voor je recht op kinderbijslag.

Dubbele kinderbijslag voor kinderen die meer zorg vragen

Als je een kind hebt dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft door een ziekte of stoornis dan kun je voor hoge kosten komen te staan. Voor deze ouders is het mogelijk om dubbele kinderbijslag aan te vragen. Hiervoor moet je kind minimaal 3 jaar oud zijn en onder de 18 jaar oud. Om te bepalen of je hiervoor in aanmerking komt vraagt de SVB advies aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg. Is je kind uitwonend en maak je veel kosten, dan kun je in sommige gevallen een dubbele kinderbijslag aanvragen. Je moet dan wel een kostenoverzicht kunnen overhandigen.

Kinderbijslag en scheiding en co-ouderschap

Gaan jij en je partner uit elkaar, dan bestaat de mogelijkheid om de kinderbijslag in 2 delen, dus aan beide ouders, uit te laten betalen.

Controle van kinderbijslag

Zorg er altijd voor dat je wijzigingen in situaties zoals een verhuizing naar het buitenland, voogdij, uitkering maar ook veranderingen voor het kind zoals onderwijs, vergoeding en overlijden aan de SVB doorgeeft. Als je niet tijdig de juiste informatie aan de SVB verstrekt loop je kans op een boete of een fraudeonderzoek. Op de site van de SVB staat precies welke veranderingen je wel en niet moet doorgeven.

Hoe kinderbijslag stopzetten

Je ontvangt kinderbijslag totdat je kind 18 jaar is. Je ontvangt dan automatisch een brief van de SVB dat de bijdrage wordt stopgezet. Als je kind op de eerste dag van het kwartaal nog geen 18 jaar is, dan heb je het hele kwartaal nog recht op kinderbijslag. Is je kind 18 jaar op de eerste dag van een kwartaal dan ontvang je geen kinderbijslag meer.

Verschil tussen kinderbijslag en kindgebondenbudget

Een kindgebonden budget is wat anders dan een kinderbijslag. Bij een kindgebonden budget gaat het om een extra toeslag waar je recht op hebt als je een laag inkomen hebt. Het maakt niet uit of het om je eigen kind gaat, een stiefkind, geadopteerd kind of een pleegkind, als het maar niet ouder is dan 18 jaar. Ook is het niet noodzakelijk dat je kind bij jou woont. Op hoeveel budget je recht hebt, hangt af van het inkomen van jou en je toeslagpartner. Er zijn uiteraard voorwaarden verbonden aan deze uitkering. Of je er wel of geen recht op hebt kun je terugvinden op de site van de belastingdienst.

Ook interessant om te lezen: kinderopvangtoeslag