kinderopvang kiezen

Goede kinderopvang kiezen is niet makkelijk. Bij een goed kinderdagverblijf kun je rekenen op professionele, pedagogisch geschoolde medewerkers. Gaat het om baby’s dan is vooral het verzorgende aspect belangrijk. Meestal is er een vaste medewerker die zich bekommert om jouw baby. Voor sommige kinderopvang zijn wachtlijsten. Het is verstandig al vroeg in je zwangerschap te informeren.

Waar moet je op letten als je een kinderdagverblijf gaat uitkiezen?

We hebben een handige lijst voor je gemaakt met aandachtspunten voor het uitzoeken van geschikte kinderopvang voor je kindje:

 1. Zoek een kinderdagverblijf in de buurt, je kunt hiervoor de site kinderopvangkaart.nl van Boink gebruiken.
 2. Controleer of het verblijf geregistreerd staat bij het Landelijke Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dit is ook belangrijk voor het ontvangen van de kinderopvangtoeslag. Hier vind je ook het inspectierapport van de GGD.
 3. Check of er een pedagogisch beleidsplan aanwezig is, past dit bij jouw opvatting over opvoeding?
 4. Bezoek informatie bijeenkomsten, vraag een rondleiding in alle ruimtes, ook buiten! Proef de sfeer.
 5. Het moet mogelijk zijn om een leidster wat vragen te kunnen stellen. Kijk hoe ze met de kinderen omgaan.
 6. Vraag in welke groep je kind misschien komt en wie de leidsters zijn. Hoe zit het met invallers en stagiaires?
 7. Informeer naar het plaatsingsbeleid. Wat zijn de openingstijden en is er een oudercommissie?
 8. Niet onbelangrijk, hoe zit het met de kosten? Is er sprake van bijkomende kosten zoals voeding en luiers? Ben je verplicht uren af te nemen in de schoolvakantieperiode? Mag je gemiste dagen zoals bij ziekte, inhalen?
 9. Het wordt afgeraden om de kinderopvangtoeslag direct naar de opvang over te laten maken.
 10. Lees bij het afsluiten van de overeenkomst alle voorwaarden heel goed door!

Diploma’s en Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor het kiezen van kinderopvang is het volgende belangrijk te weten. Bij een goede kinderopvangorganisatie werken pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een diploma dat vereist is voor het werken in de kinderopvang en voldoen aan de eisen zoals gesteld binnen de CAO Kinderopvang (BSO en kinderdagverblijf) en de CAO Welzijn (peuterspeelzaal). Ook hebben alle medewerkers (dus ook stagiaires, invalkrachten, locatiemanagers, et cetera) een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’ en toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd waardoor hij niet met kinderen mag werken. Justitie screent continue of medewerkers in de kinderopvang strafbare feiten plegen.

Hoe beoordeel je de kwaliteit van een kinderdagverblijf?

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit. Daarom voert de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) regelmatig inspecties uit. Er wordt gekeken naar accommodatie, opleiding personeel, pedagogisch beleid, gezondheid en veiligheid. Inspecteurs rapporteren eventuele tekortkomingen. Op basis daarvan kan de gemeente verbetering vragen. Deze GGD-rapporten zijn inzichtelijk op de locaties. Er worden ook inspecties uitgevoerd bij de gastouders door de GGD. Heeft de kinderopvangorganisatie een HKZ-keurmerk? Dan heeft deze organisatie de interne zaken goed op orde. De klant staat principieel centraal en de organisatie werkt continu aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Wet kinderopvang en peuterspeelzalen

Omdat het beter kon met de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn er wetswijzigingen doorgevoerd vanaf 2018 en 2019. Hieronder een opsomming van wat er is veranderd:

Veranderingen wet kinderopvang

 • Er is een kwaliteitsoordeel ingesteld per kinderopvang voor ouders. Zo kun je als ouder zien hoe goed een kinderopvang presteert. Deze gegevens worden onafhankelijk opgesteld en zijn voor iedereen toegankelijk. De GGD gaat hierin het voortouw nemen, samen met ouders en vertegenwoordigers van de kinderopvang.
 • Oudercommissies mogen adviezen uitbrengen over diverse onderwerpen. Denk aan voeding, de openingstijden en de kosten van de opvang.
 • Ook is er meer toezicht gekomen door gemeenten op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Controles vinden plaats door Inspectie van het Onderwijs.
 • Elke medewerker in de opvang krijgt een coach aangewezen. Dit is een hbo geschoolde kracht met een pedagogische achtergrond.
 • Peuterspeelzalen worden gelijk gesteld met de kinderdagopvang. Zij moeten dus aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent ook dat je als ouder kinderopvangtoeslag mag vragen als je kind op de peuterspeelzaal zit.

Ieder kind op de kinderopvang krijgt een mentor

 • Ieder kind krijgt een mentor toegewezen, deze moet werken op de groep waar het kind is geplaatst. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt voor de ouder. Daarnaast wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd en geregistreerd.
 • Mogelijke risico’s op de opvang worden beschreven alsmede de te nemen maatregelen. Op iedere locatie moet minimaal 1 volwassene aanwezig zijn die het kinder-EHBO diploma heeft.
 • Ieder kind krijgt 2 vaste medewerkers met pedagogische achtergrond toegewezen. Als het kind aanwezig is moet er minimaal 1 medewerker aanwezig zijn. Dit geldt niet voor kinderen die op flexibele dagen komen.

Minder baby’s per leidster in de kinderopvang voor betere binding en herkenning

 • Medewerkers die met baby’s werken dienen aanvullende scholing te krijgen. Vanaf 2019 mag een leidster maximaal 3 baby’s onder zich hebben. Dat is beter voor de sociaal emotionele veiligheid.
 • Iedere beroepskracht in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen dient op een bepaald niveau te kunnen spreken, luisteren en lezen.
 • Stagiaires en medewerkers in opleiding mogen maximaal 33% van het totaal aantal benodigde medewerkers zijn.

BOinK belangenvereniging

BOinK is een belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze organisatie is betrokken bij veel zaken als het gaat om ouders met kinderen in de opvang en op peuterspeelzalen. Ze houden een vinger aan de pols en hebben ook een checklist gemaakt die je kunt downloaden.

Hopelijk kun je met deze informatie een goede kinderopvang kiezen!

Ook interessant: soorten kindervang
Meer lezen over kinderopvangtoeslag

Dit artikel is mede tot stand gekomen i.s.m. SWK Groep