kinderopvang

Besluit je te blijven werken na je zwangerschapsverlof dan moeten er veel praktische zaken geregeld worden zoals de kinderopvang. Goede kinderopvang is belangrijk, want pas als je zeker weet dat je kind in vertrouwde handen is, kun jij je richten op je werk. Lees hier alles over de soorten kinderopvang (betaalde en onbetaald), gastouders, alternatieve kinderopvang, een au pair en de kosten.

Wanneer kinderopvang regelen

Het is belangrijk om kinderopvang tijdig te regelen. Anders kom je misschien voor teleurstellingen te staan, bijvoorbeeld omdat er geen plek meer is voor je kindje. Het advies luidt om dit al tijdens de eerste of tweede maand van je zwangerschap te doen. Een goed moment is rond de 8 weken, dan heb je de eerste echo gehad.

Kinderdagverblijf

Je kunt ervoor kiezen om je kind naar een geregistreerde kinderdagverblijf te brengen. Deze vorm van kinderopvang is geschikt voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar, dat is de leeftijd dat je kind naar de basisschool gaat.

Voordelen van kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is anders dan thuis maar is wel een veilige plek. Je kind kan er vrij spelen en er is veel speelgoed en leermateriaal. Op het kinderdagverblijf leert je kind veel zoals samen spelen, rekening houden met elkaar, geven, delen, wachten, grenzen stellen en opkomen voor zichzelf. Dit zijn allemaal vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het functioneren in de toekomstige samenleving. Daarnaast leert je kind met andere kinderen samen wat te eten en te drinken en maken ze kennis met verschillende waarden en normen. Door samen te leven, spelen, eten en slapen, ervaren kinderen dat er onderlinge verschillen zijn in gewoonten en culturen. Ook worden er op een kinderdagverblijf gezamenlijke activiteiten gedaan zoals voorlezen, liedjes zingen, sorteren en tellen, de beginselen voor taal en rekenen. Dit kan zorgen voor een voorsprong als je kind naar de basisschool gaat.

Voordelen voor jou als ouder

Maar ook voor jou als ouder biedt een kinderdagverblijf voordelen. Je kind is in professionele handen en jij kunt je daardoor focussen op je werk. Bij het halen en brengen en op de informatieavonden zie en spreek je andere ouders en je kunt vragen stellen aan je begeleiders en zo meer te weten komen over de ontwikkeling van je kind.

Wat zijn horizontale en verticale groepen

Op veel kinderdagverblijven wordt er gewerkt met horizontale en verticale groepen. Horizontale groepen zijn meestal babygroepen van 0 tot 2 jaar en peutergroepen van 2 tot 4 jaar. In verticale groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar en zijn de verschillen tussen kinderen onderling groter. Op deze groepen is een gevarieerd dagritme dat past bij baby’s, dreumesen en peuters. Jongere kinderen kunnen door alleen maar te kijken al veel leren van de oudere kinderen. Oudere kinderen leren omgaan en rekening houden met jongere kinderen.

Twijfels over kinderdagverblijf

Sommige ouders twijfelen over de kinderopvang. Ze hebben moeite met het idee dat anderen zich bemoeien met de verzorging en opvoeding van hun kind. Als je kind meerdere dagen na de opvang gaat kan het zijn dat je kind met meerdere leidsters te maken krijgt waar je kind aan moet wennen. Dit zijn zeker zaken die je bij het intake gesprek moet bespreken.

Vaker ziek op het kinderdagverblijf

Zijn kinderen op het kinderdagverblijf vaker ziek dan kinderen die niet op de kinderopvang zitten? Het antwoord is ja. Op een kinderdagverblijf steken kinderen elkaar gewoon sneller aan. Een vervelende bijkomstigheid is dat je bij ziekte je kindje niet kan komen brengen, dus moet je een andere oplossing zoeken voor de opvang. Maar kinderen bouwen daardoor ook meer weerstand op dan kinderen die niet naar een kinderopvang gaan. Als je kind naar de basisschool gaat zul je zien dat deze minder vaak ziek is.

Flexibele kinderopvang

Naast kinderopvang met vaste opvangdagen wordt er ook flexibele kinderopvang aangeboden. Bijvoorbeeld één of meer vaste dagen in de week én een flexibele dag. Ook is een flexibele plaatsing zonder vaste dagen bij sommige kinderopvangorganisaties mogelijk.

Kijk naar je kind bij flexibele kinderopvang

Het is wel belangrijk om te kijken hoe je kind reageert op de flexibiliteit van de opvang. Het belang van je kind staat daarbij centraal. Kinderopvangorganisaties vinden het belangrijk dat zij je kind een omgeving bieden waar je kind zich veilig voelt. En een omgeving waarin pedagogisch medewerkers je kind goed kan volgen in hun ontwikkeling. Daarom worden er vaak binnen een kinderopvangorganisatie afspraken gemaakt over het aantal mentoren, stamgroepen, informatieoverdracht en evaluatiegesprekken.

BSO, wat is dat?

De buitenschoolse opvang (BSO) is een opvang na schooltijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Een plek waar je kind zich thuis voelt, waar het zichzelf kan zijn en geen verplichtingen voelt.

Wat biedt de buitenschoolse opvang?

De BSO is een gegarandeerde en gestructureerde manier om kinderen buiten schooltijden op te vangen. Ook tijdens schoolvakanties en als school gesloten is, bijvoorbeeld tijdens een studiedag, kan je kind de hele dag op de BSO terecht. Onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers worden verschillende uitdagende activiteiten aangeboden. Zo krijgt je kind de gelegenheid om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken. Hier ontmoet je kind andere kinderen van verschillende achtergronden, leert hij of zij wat samenwerken is, leert conflicten op te lossen en gaat nieuwe vriendschappen aan.

Groepen op de BSO

De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er wordt rekening gehouden met de verschillende behoeften van jongere én oudere kinderen. De activiteiten zijn afgestemd op hun leeftijd en behoeften. Oudere kinderen krijgen meer vrijheid en meer inspraak. Een aantal BSO’s hanteert bij de groepsindeling een onderverdeling in leeftijd. Een groep voor jongere kinderen en een groep voor oudere kinderen. Voor alle BSO’s geldt dat kinderen worden opgevangen in zogenaamde basisgroepen. De verhouding tussen het aantal medewerkers en het aantal aanwezige kinderen bedraagt 1 op 10. Kinderen eten en drinken over het algemeen in een vaste groep in een eigen ruimte. Door in verschillende ruimtes, verschillende activiteiten aan te bieden, krijgen de kinderen meer spelkeuze en ruimte om zich te ontwikkelen.

Wat is een gastouder

Je kunt ook overwegen je kind te brengen bij een geregistreerd gastouderbureau. Geregistreerde gastouderouders ontvangen ook een toelage van de overheid. Een gastouderbureau moet voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Dit houdt onder andere in dat ze een Verklaring Omtrent het Gedrag moet zijn (VOG). Gastouderbureaus worden gecontroleerd door de GGD. Meer informatie vind je op de site van de rijksoverheid.

Alternatieve kinderopvang

Dit fenomeen zien we steeds vaker: door duurder wordende kinderopvang zoeken ouders naar alternatieven. Zo kun je opa’s en oma’s vragen een of meer dagen te helpen of kun je het met vrienden of familie proberen op te lossen. Ook een mogelijkheid is dat familie of vrienden een of twee dagen op jouw kindje passen en jullie dat omgekeerd doen voor hun kindje. Het spreekt vanzelf dat er heel goede afspraken moeten worden gemaakt over wat jullie van de opvang verwachten en wat je eventueel wilt vergoeden. Zorg ook voor een alternatief als jullie vaste oppas niet kan.

Kiezen voor een au pair

Een au pair is meestal een meisje tussen de 18 en 27 jaar, afkomstig uit een ander land die bij jou komt inwonen en zorgt voor je kinderen. Jij zorgt voor kost en inwoning en zij werkt maximaal 8 uur per dag en ontvangt daarvoor een vergoeding. Op deze manier heb je een flexibele oppas aan huis. Ook kan ze eventueel wat licht huishoudelijk werk voor je doen. Het is voor een au pair een mooie manier om onze taal en cultuur te leren kennen maar omgekeerd werkt het ook: jouw kinderen leren ook wat over haar taal en cultuur! Au pairs blijven meestal maximaal een jaar. Qua kosten moet je voor een au pair rekening houden met kosten voor inwoning, het eten en drinken, reiskosten, zakgeld, eventueel kosten voor een cursus en je betaalt een vergoeding aan het bureau dat heeft bemiddeld.

Ook interessant: Kinderopvang kiezen, hoe doe je dat?
Wat is kinderopvangtoeslag en hoe vraag je deze aan?

Dit artikel is mede tot stand gekomen i.s.m. SWK Groep