De consument gebruikt steeds vaker ‘nieuwe media’, zoals internet en mobiele telefoon, om zich te oriënteren en te informeren, waardoor het koop- en winkelgedrag ingrijpend verandert. Ondernemers in de detailhandel maken echter nog amper gebruik van die nieuwe media en zijn onvoldoende op de hoogte van de (on)mogelijkheden van deze media. Gevolg is dat zij niet luisteren c.q. niet kunnen luisteren naar hun klanten. Met het gevaar dat zij de klant niet meer in voldoende mate bereiken. Dat blijkt uit de HBD Monitor ICT.

 

De zojuist verschenen monitor ICT van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) gaat specifiek in op het gebruik van nieuwe media door detaillisten. In het onderzoek zijn detaillisten met een fysieke winkel gevraagd naar hun kennis van nieuwe media en de mate waarin zijn nieuwe media gebruiken om met hun klanten te communiceren, hen te informeren en te verleiden tot kopen in de winkel.

 
Internet in twee derde van de winkels
Voor digitale klantcommunicatie is een internetverbinding een noodzakelijke voorwaarde. Volgens de monitor beschikt twee derde (67 procent) van de ondernemers over toegang tot internet in de winkel. Voor het gebruik van e-mail en SMS is het van belang het e-mailadres respectievelijk het 06-nummer van klanten en bezoekers in een database op te slaan. Bijna 40 procent beschikt over een dergelijk elektronisch klantenbestand. Het bijhouden van een klantenbestand met daarin met daarin e-mailadressen en/of 06-nummers biedt detaillisten onder meer de mogelijkheid tegen relatief lage kosten klanten of bepaalde groepen klanten tegelijk te benaderen met bijvoorbeeld productinformatie of aanbiedingen. Het actief vragen naar digitale klantgegevens is nog geen gemeengoed. Slechts 28 procent van de ondernemers doet dat.

Dit is een gedeelte uit het verschenen artikel in BabyWereld.