babyfoons van audio naar video en plug and play
… en de feiten over het stralingsgevaar

De ontwikkelingen van de techniek gaan soms razendsnel. Dat geldt ook voor babyfoons. In dit thema alles over de laatste mogelijkheden en ontwikkelingen. Maar ook aandacht voor andere belangrijke zaken: hoeveel straling geeft een babyfoon, hoeveel straling is er in huis en wat is het effect daarvan op mensen en kinderen? Onlangs kwam op het journaal het onderwerp radon langs, ofwel straling.  We vroegen ons af of dit nu dezelfde straling is als de straling die  sommige babyfoons geven. Mariken Stolk, senior communicatieadviseur bij Milieu Centraal geeft antwoord op onze vragen.

Is radon hetzelfde als de straling van bijvoorbeeld babyfoons, computers en telefoons?

mariken stolk, milieu centraal

Mariken Stolk van Milieu Centraal

Mariken: ‘Straling door radon is niet hetzelfde als straling door babyfoons, computers of mobiele telefoons. De straling van radon is zogenaamde ioniserende straling. Dat is straling die veel energie bevat en daardoor gemakkelijk schade kan veroorzaken aan menselijke weefsels. Ioniserende straling wordt afgegeven door radioactieve stoffen, zoals radon. Radon is een natuurlijke bron van ioniserende straling. Het zit van nature in steen, en dus ook in alle bouwmaterialen die van steen zijn gemaakt (baksteen, beton). Radon komt daardoor in alle huizen voor. Dit is niet te vermijden.’

Hoe zit het dan met de straling van telefoons en babyfoons?

‘De straling door apparaten voor mobiele communicatie, zoals mobiele telefoons, DECT-telefoons, draadloos internet of babyfoons is niet-ioniserende straling. Deze straling heeft veel minder energie dan ioniserende straling. Andere vormen van niet-ioniserende straling zijn bijvoorbeeld de straling in de magnetron, van radio en tv of UV-straling van de zon. Ook alle elektrische apparaten die met de stekker in het stopcontact zitten geven een vorm van niet-ioniserende straling af’, aldus Mariken. ‘Niet-ioniserende straling bestaat uit zogenaamde elektromagnetische velden, die een bepaalde frequentie hebben. Hoe hoger de frequentie, hoe meer energie de straling bevat. Van de niet-ioniserende straling is UV-licht van de zon het meest energierijk. Straling van apparaten voor mobiele communicatie, zoals draadloos internet, mobieltjes of babyfoons, heeft een veel lagere frequentie. Velden afkomstig van elektrische apparaten met de stekker in het stopcontact hebben een nog lagere frequentie. Van al deze velden is dan ook niet onomstotelijk aangetoond dat ze tot gezondheidsschade leiden.’

Is er wat bekend over het effect van babyfoons en straling in de babykamer?

‘We worden omringd door steeds meer bronnen van dit soort straling. Vooral naar mobiele telefoons wordt vrij veel onderzoek gedaan, met name naar de langetermijneffecten van het gebruik ervan. Omdat mobiele telefoons dicht bij het hoofd worden gehouden, bestaan er limieten voor het vermogen waarmee een mobieltje maximaal mag werken. Dit om te voorkomen dat weefsel te veel opwarmt. Behalve opwarming van weefsel, zijn van mobieltjes vooralsnog geen andere gezondheidseffecten onomstotelijk vastgesteld. Voor babyfoons geldt dat de meeste systemen alleen velden uitzenden zodra het babytoestel wordt geactiveerd door de stem van de baby. Bovendien werken de meeste babyfoons met een relatief laag vermogen, lager dan van mobiele telefoons. De blootstelling aan velden van babyfoons is dus laag in vergelijking met bijvoorbeeld een mobiele telefoon.’

Hoe zit dat dan met DECT?

‘Ook DECT-telefoons werken bij lagere vermogens dan mobiele telefoons, omdat ze net als babyfoons over een kortere afstand hoeven te werken. De handset zendt alleen velden uit tijdens het bellen, terwijl de basiscentrale ook als er niet wordt gebeld af en toe een signaal uitzendt met laag vermogen. Door het relatief lage vermogen waarmee DECT-telefoons werken, zijn de veldsterktes rond draagbare huistelefoons laag vergeleken met die rond mobiele telefoons.’

Elektrogevoelig

Sommige organisaties geven uitgebreide adviezen om de blootstelling aan elektromagnetische velden van allerlei verschillende bronnen te beperken, vooral gericht op mensen die zich als elektrogevoelig beschouwen. Zie bijvoorbeeld de website van de Stichting EHS, die opkomt voor mensen die menen overgevoelig te zijn voor elektromagnetische velden.
Op de site kennisplatform over kinderen en mobielecommunicatie is te lezen dat kinderen niet meer of minder aan elektromagnetische velden van mobiele communicatie worden blootgesteld dan volwassenen. Aanwijzingen dat kinderen gevoeliger zijn voor elektromagnetische velden dan volwassenen zijn er niet. Uit onderzoek blijkt wel dat kleinere mensen, waaronder dus ook kinderen vallen, verhoudingsgewijs iets meer opnemen bij dezelfde blootstelling dan volwassenen.

Wat zijn de nieuwste technieken in babyfoonland?

‘Wij zien dat Wifi, slidescreen zoals iPhone en moderne snufjes steeds meer geïntegreerd worden in babyfoons’, aldus Caroline Reyniers van Roscon.

Erik Hairwassers van Alecto: ‘Tot voor kort waren er vier verschillende technieken, namelijk analoog, PMR, DECT en digitaal. Sinds kort is daar een techniek bijgekomen die functioneert via het 3G (GSM) of Wifi netwerk. Deze nieuwe techniek wordt toegepast in de IVM-150 Smart Baby Monitor van Alecto en is geschikt voor smartphones en tablets. Daarmee is het mogelijk overal ter wereld de babymonitor te raadplegen op smartphone of tablet via het 3G- of lokaal Wifi netwerk, zonder dat daarvoor een ingewikkelde installatieprocedure nodig is. Horen, zien en spreken kent voor deze babyfoon dus geen grenzen meer.’

Johan Hammink van Topcom: ‘De laatste jaren zijn babyfoons met videofunctie in opmars. De kwaliteit van het beeld en geluid is sterk geëvolueerd en nieuwe features zoals de zoomfunctie, terugspreekfunctie en de aansluiting van meerdere camera’s, zijn toegevoegd. Gezien de stijgende vraag en technologische evolutie is de prijs van babyfoons met videofunctie gedaald en is daarmee toegankelijk geworden voor een breed publiek. Wij komen dit jaar met nieuwe modellen zoals de KS-4240 en KS-4246 waarin een groot gedeelte van deze nieuwe features samenkomt.’

Michiel Pannekoek van Luvion meldt: ‘De ontwikkeling van beeldbabyfoons is de laatste jaren zeer hard gegaan. Alle huidige beeldbabyfoons zijn nu op digitale of verwante technieken gebaseerd. Inmiddels zijn al onze babyfoons voorzien van temperatuurweergave, slaapliedjes, terugspreekfunctie en zelfs een opnamefunctie. Wij elimineren nu de kinderziektes in de recente smartphone-babyfoon technieken en zullen binnenkort een nieuwe lijn smart-babyfoons 2.0 lanceren’.

Dennis Wessels van Duux: ‘Technieken zoals touchscreen worden betaalbaar door de rappe technologische ontwikkelingen van mobiele telefoons. Daarnaast natuurlijk de opkomst van smartphones en tablets. Het is onzinnig om in de ene zak een babyfoon en in de andere zak een smartphone te hebben als de babyfoon als ‘app’ op je smartphone kan draaien.’

Wat zijn essentiële zaken bij de ontwikkelingen van nieuwe babyfoons?

Michiel Pannekoek van Luvion: ‘Waarom nog een monitor kopen als een camera voldoende is en je met een App de baby ook kunt zien? Wij zijn nu druk bezig met deze ontwikkeling. Installatieproblemen die er voorheen waren, lijken langzaam op te lossen (plug & play) maar het kan ons inziens nog veel beter. Beide ouders dienen een smartphone (en dus bijvoorbeeld geen Blackberry) te bezitten en een extreem hoge mate van veiligheid op de server is belangrijk vanwege de privacy. Er is al een groep ‘gadget’ vaders die deze camera’s en app’s waanzinnig vinden. De komende 1-2 jaar zal deze ontwikkeling vermoedelijk pas echt de massa bereiken. Helaas worden deze babyfoons (IP camera’s) wel vrijwel overal aangeboden wat de branche niet ten goede komt’.

Dennis Wessels van Duux: ‘Onthoud het basisprincipe van een babyfoon goed: een hulpmiddel om je kindje op relatief korte afstand in de gaten te houden door middel van beeld en/of geluid. Veel producenten voegen nieuwe functies toe zoals voedingsalarm of stopwatch, waar geen behoefte aan is. Ouders willen een goed bereik en een helder beeld/geluid. Omdat de markt langzaam verzadigd raakt is design ook een belangrijk punt om je mee te onderscheiden.’

Erik Hairwassers van Alecto: ‘Veiligheid is essentieel. Alle Alecto producten voldoen aan de strengste Europese veiligheidseisen. Dagelijks testen en controleren wij de kwaliteit van onze producten zodat we die veiligheid ook kunnen blijven garanderen.’

Johan Hammink van Topcom: ‘In de veiligheidsbranche worden al jarenlang IP camera’s die werken via internet, gebruikt en her en der worden deze IP camera’s al als babyfoons aangeboden. Deze camera’s gebruiken echter voornamelijk Wifi en zijn moeilijk te installeren. Onze NS-6750 is een eenvoudig op te zetten digitaal en draadloos camerasysteem, waarvan je het beeld kunt bekijken op je iPad, iPod, iPhone of Android Smartphone. Wanneer je geen Wifi wilt gebruiken, kun je de camera via de etherpoort aansluiten op je netwerk.‘

Wat is er bij jullie bekend over straling en het effect op baby’s en kinderen?

Dennis Wessels van Duux: ‘Straling is en blijft overal. Er bestaan babyfoons met zogenaamd ‘ECO-DECT’ die alleen straling afgeven zodra er verbinding wordt gelegd tussen de zender en de ontvanger. In theorie een prachtig verhaal, maar als je met het hele gezin de hele dag met volgeladen smartphones door het huis loopt slaat dat natuurlijk nergens op.’

Johan Hammink van Topcom: ‘Hoewel een negatief effect van straling nog niet geheel bewezen is, beperkt Topcom uit voorzorg de straling in de babykamer tot een minimum door haar digitale draadloze babyfoons uit te rusten met de zogeheten NEMo functie. NEMo staat voor No Emission Mode, wat betekent dat er geen straling plaatsvindt in de stand-by stand.’

Bruno Daeseleire van Angelcare Benelux: ’ Het gebruik van de smartphones technologie moet vermeden worden. We kregen een bericht uit Engeland waaruit bleek dat er klachten waren dat onze Angelcare babyfoons uitvielen. Onderzoek toonde aan dat dit kwam omdat mensen met hun smartphones langs de babyfoon liepen die daardoor op tilt sloeg. Een ECO modus verandert niets aan het feit dat het betreffende toestel een DECT transmissie heeft. Zodra het toestel aanslaat is en blijft de transmissie DECT.’

Caroline van Roscon: ‘Bij NOVA staat dit onderwerp bovenaan de agenda. Bij de veiligheid van DECT worden nog steeds vraagtekens geplaatst, en zolang er twijfel over bestaat, mijdt NOVA die technologie. Dankzij die nieuwe technologie zoekt de babyfoon zelf een storingvrij kanaal, zonder de schadelijke pulserende straling. CARE sluit maar liefst 98% van de straling bij DECT-babyfoons uit.’

Michiel van Luvion:Over straling is veel onderzoek gedaan, met verschillende uitkomsten. In vrijwel ieder huis is er draadloos internet, zijn er draadloze telefoons, mobiele telefoons en dus ook babyfoons. Al die producten zenden en ontvangen, er zal dus altijd een vorm van straling zijn. Onze focus is op het minimaliseren hiervan en het aanbieden van een ECO modus, volledig stralingsvrij is een illusie’.

Erik Hairwassers van Alecto: ‘Radiostraling is alom aanwezig in onze huidige wereld en we zouden ook haast niet meer zonder kunnen, denk maar aan signalen van GSM telefoons, TV- schotels, radioverkeer van politie en brandweer enz. Daarnaast maken we gebruik van apparaten zoals draadloze huistelefoons, draadloos internet en draadloze babyfoons die een bepaald zendvermogen hebben. Over het effect hiervan wordt in de wetenschap veel gediscussieerd. Uit recente onderzoeken komt niet naar voren dat dit schadelijk zou zijn voor de gezondheid. De nieuwste ontwikkeling om zendvermogen te beperken is de (Full) ECO modus die op bijna alle modellen van Alecto wordt toegepast. Pas als de baby geluid maakt wordt er verbinding gemaakt, het zendvermogen wordt daarmee geminimaliseerd.’

Foto bovenaan: Cottonbaby